Wydarzenia 14 Mar 2018 | Redaktor
Treść listu polskich biskupów do papieża Franciszka w piątą rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową

Z okazji jubileuszu 5 rocznicy sprawowania przez papieża Franciszka posługi na czele Kościoła Katolickiego, polscy biskupi wysłali do jego świątobliwości list o następującej treści:

Warszawa, dnia 13 marca 2018 roku

Umiłowany Ojcze Święty!

Biskupi polscy, zgromadzeni na 378. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, dziękują Bogu, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej, za błogosławione 5 lat pontyfikatu Waszej Świątobliwości.

Wdzięczni jesteśmy za świadectwo wiary i miłości do Chrystusa, przy którym zawsze rodzi się i odradza radość, za Kościół posłany na geograficzne i egzystencjalne peryferie świata z orędziem miłosierdzia, za przypomnienie, iż wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami wezwanymi do głoszenia z radością wyzwalającej mocy Ewangelii.

W Kościele w Polsce żywe jest wspomnienie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wizyty Waszej Świątobliwości w naszej Ojczyźnie. Wezwanie do czynnego, konkretnego i pokornego świadectwa miłosierdzia jest dla nas wszystkich trwałym zobowiązaniem.

Śpiewając uroczyste Te Deum laudamus wypraszamy Ojcu Świętemu obfite dary Ducha dla dalszego świadectwa dawnego Ewangelii słowem i przykładem oraz dla przemiany świata i ewangelizacyjnego nawrócenia Kościoła.

Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Artur G. Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

List został podpisany przez wszystkich biskupów zgromadzonych w Warszawie 13 marca 2018 r.


Od redakcji: Pamiętajmy wszyscy w modlitwie o naszym papieżu, o biskupach i kapłanach, modlitwa wstawiennicza za nich jest bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach, przepełnionych laicyzacją i potegującą się migracją ludzi.

red.: KB

źródło: KEP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor