Wydarzenia 20 Jun 2016 | Redaktor
Pielgrzymka LSO do Gniezna i Lednicy

Kapłani wraz z ministrantami i lektorami pielgrzymowali 18 czerwca z Bydgoszczy do Gniezna i Lednicy. Wydarzenie, w którym wzięło udział ponad sto osób, nawiązywało do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.

Pielgrzymka w ramach corocznego Diecezjalnego Zjazdu Liturgicznej Służby Ołtarza rozpoczęła się od wizyty na Polach Lednickich, po której pątnicy uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej. – Będąc w tych szczególnych miejscach, pragnęliśmy powrócić do momentu, w którym otrzymaliśmy sakrament chrztu świętego. Chcieliśmy dotknąć głębiej korzeni naszej wiary. Stąd przeszliśmy przez Bramę III Tysiąclecia, dając tym samym wyraźne świadectwo, że wybieramy Chrystusa jako Pana naszego życia – powiedział ks. Grzegorz Wiciński.

Lektorzy i ministranci podczas Mszy św. odnowili przyrzeczenia chrzcielne, a także wspólnie ze wszystkimi obecnymi wyznali wiarę. – Wcześniej w moim życiu nie poświęcałem szczególnej uwagi Bogu i Jego działaniom. W pewnym momencie postanowiłem to zmienić. Zostanie lektorem sprawiło, że prawdziwie mogę zrozumieć Eucharystię i aktywnie w niej uczestniczyć. Jako członek Liturgicznej Służby Ołtarza mam możliwość częstego obcowania ze słowem Bożym, a przez to do bliższego kontaktu z Chrystusem – powiedział Jan Wasielewski, lektor w parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy.

W dalszej części pielgrzymki jej uczestnicy odwiedzili Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, Muzeum Archidiecezjalne oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

jm (fot. archiwum LSO)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor