Wydarzenia 13 Aug 2020 | Zosia Płachta
Patron naszych trudnych czasów. Wspomnienie św. Maksymiliana

święty Maksymilian Maria Kolbe

14 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym, w wyniku zastrzyku fenolem zmarł Maksymilian Maria Kolbe. Właśnie w tym dniu co roku w Kościele Katolickim wspominamy świętego Maksymiliana. Jego postać kojarzona jest przede wszystkim z heroiczną decyzją, której dokonał w obozie koncentracyjnym poświęcając życie za współwięźnia. Warto jednak pamiętać, że w całym swoim życiu Kolbe był świadkiem Bożej miłości.

Na tych, których spotkał na swojej drodze, święty Maksymilian pozostawiał niezatarte wrażenie bijącej z wewnątrz świętości i skromności. Jedną z postaci, która szczególnie zachwyciła się pokorą i oddaniem św. Maksymiliana był sługa Boży Wenanty Katarzyniec. Zakonnicy darzyli siebie nawzajem wielką przyjaźnią i serdecznością i choć nie mieli wielu okazji do spotkań, wymieniali korespondencję i pomagali sobie nawzajem nawet po śmierci (modlitwa do Wenantego pomogła świętemu Maksymilianowi w wydaniu „Rycerza Niepokalanej”).

 

Maksymilian Maria Kolbe stał się pierwszym polskim męczennikiem podczas II wojny światowej, który został kanonizowany. Święty Maksymilian Maria Kolbe jest patronem archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińskiej oraz, jak powiedział św. Jan Paweł II, patronem „naszych trudnych czasów”.