Wydarzenia 18 Jul 2016 | Redaktor

„Szkaplerz nie jest jakimś cudownym «talizmanem», ale wyrazem naszej miłości i czci do Maryi” – powiedział abp Wojciech Polak. Prymas Polski przewodniczył 16 lipca uroczystościom jubileuszowym z okazji 40-lecia parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Wierzchucinku.

Metropolita gnieźnieński przypomniał na wstępie, że dziękczynienie parafialnej wspólnoty za 40 lat istnienia zbiega się z uroczystością odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej. – Wdzięczni za tę wspólnotę za papieżem Franciszkiem i my powtarzamy: „parafia nie jest strukturą przestarzałą. (...) Chociaż z pewnością nie jest jedyną instytucją ewangelizacyjną, to jeśli zachowuje zdolność do nieustannego reformowania się i przystosowania, nadal będzie samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek” – cytował.

Przytaczając dalej słowa Ojca Świętego, prymas Polski podkreślił, że to właśnie parafia „jest przecież formą obecności Kościoła na danym terenie, środowiskiem słuchania Słowa Bożego, miejscem wzrostu życia prawdziwie chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji, celebracji (…) Jest wspólnotą wspólnot, sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego posłania”. Arcybiskup Wojciech Polak przypomniał także, że „chrześcijańskie braterstwo nie wypływa ani ze wspólnego pochodzenia, ani ze wspólnoty krwi – nie jest z urodzenia czy przeznaczenia. Jego podstawą natomiast jest nasza przynależność do Chrystusa i do Kościoła, której fundamentem jest chrzest święty”. – Dziś, wspominając początki tej parafialnej wspólnoty i spoglądając na 40 lat waszej wspólnej drogi, każda i każdy z nas pragnie podziękować właśnie za tę „wielką rodzinę”, za to, że przez chrzest święty zostaliśmy do niej przyjęci, że uczyliśmy się w niej i wciąż przecież uczymy „żyć jako ludzie wierzący”, otwarci na siebie nawzajem i na innych, żyjący Słowem Bożym i mocą sakramentów świętych, wspólną modlitwą, a także miłością miłosierną – mówił.

Miejscową parafię erygowano 1 stycznia 1975 roku. Nową wspólnotę wydzielono z parafii w Byszewie. Wcześniej – kapłani z Byszewa sprawowali niedzielną liturgię w Domu Dziecka w Wierzchucinku lub w szkole, a od 1957 roku w hali dawnej gorzelni i fabryki farb. Obiekt ten przeznaczono później na kościół. W latach 1978-1982 dobudowano plebanię, a w 1992 roku – przedsionek oraz kaplicę cmentarną. – Jubileusz jest oddaniem czci Panu Bogu. Również uhonorowaniem tych wszystkich ludzi, którzy przez ten czas się tutaj trudzili. Zabiegali o to, aby ze zwykłej gorzelni uczynić Dom Boży – powiedział ks. Wiesław Skiba, proboszcz od 2008 roku.

Dekretem biskupa Jana Tyrawy z 23 kwietnia 2004 roku parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Wierzchucinku została przyłączona do dekanatu Mrocza.

mj (fot. Przemysław Niemczewski)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor