Wydarzenia 12 Nov 2015 | Redaktor
Sokoli uczcili Rocznicę Niepodległości Polski

W Bydgoszczy 11 listopada 2015 r. odbyły się wojewódzkie uroczystości 97. Rocznicy Niepodległości Polski, w których uczestniczyła delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz–Fordon im. gen. Józefa Hallera. Sokoli zostali zaproszeni na uroczystości przez Ewę Mes Wojewodę Kujawsko–Pomorskiego, Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Rafała Bruskiego Prezydenta Miasta Bydgoszczy i gen. broni Edwarda Gruszkę Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Bydgoszcz.

Uroczystości rozpoczęły się w katedrze bydgoskiej. Mszę Św. odprawił ks. biskup Jan Tyrawa, który wygłosił bardzo pouczająca homilię nawiązującą do tego, co aktualnie dzieje się w Polsce, odnoszącą się do historycznych wydarzeń i ideologii, które zmieniły świadomość narodów europejskich i zaciążyły na naszej kondycji moralnej.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości, władze państwowe, samorządowe, posłowie, senatorowie, radni, młodzież szkolna, harcerska i sokola, organizacje patriotyczne, weterańskie, społeczno-kulturalne, tłumy mieszkańców Bydgoszczy, przemaszerowali niosąc sztandary, chorągwie oraz długą biało czerwoną polską flagę, na Plac Wolności pod Pomnik „Civitas Bydgostiensis Libera” (Miasto Bydgoszcz Wolne).

Przedstawiciele władz wygłosili przemówienia, zostały złożyły kwiaty pod pomnikiem „Civitas Bydgostiensis Libera”. W tym miejscu i w ten sposób, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera wyraża serdeczne podziękowanie Panu Zbigniewowi Ostrowskiemu Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko Pomorskiego za wygłoszenie, jak zawsze pięknej i merytorycznej patriotycznej przemowy, w której pamiętał o dokonaniach Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” i ich udziału w dziele Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Po oficjalnych uroczystościach sokoli uczestniczyli w różnych i licznych przedsięwzięciach organizowanych przez ruch obywatelski w Bydgoszczy i liczne grupy rekonstrukcyjne.

Warto dokonać zapisu kronikarskiego o pięknych słowach papieża Franciszka, które 11.11.2015 r. wypowiedział w Watykanie: Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj w Polsce obchodzicie Święto Niepodległości. W kontekście tego wydarzenia pragnę wspomnieć to, co powiedział św. Jan Paweł II: "Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski." Służąc Ojczyźnie, trwajcie w wierności Ewangelii i tradycji Ojców. Niech Bóg błogosławi Polskę i każdego z was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Sokoli Fordońscy przy ulicy Długiej 52 zapalili znicz pod tablicą gdzie wydano pierwszy numer „Dziennika Bydgoskiego”, którego wydawcą był red. Jan Teska. W dworku „Bogucice” na osiedlu Tatrzańskim w Bydgoszczy, sokoli zorganizowali wieczór pamięci sokołów walczących o niepodległość Polski. Prezes Andrzej Bogucki przedstawił postaci małżeństwa sokołów red. Jana Teski i jego żony Wincentyny.


Jan Teska, dziennikarz i działacz polityczny i społeczny. Ur. 16 VII 1876 r. w Chojnicach w pow. poznańskim wschodnim. Działacz „Sokoła” najpierw gnieźnieńskiego (1905-1907), a następnie bydgoskiego aż do 1939 r. W latach zaboru działacz polityczny o zabarwieniu narodowo-demokratycznym, założył partię Narodowe Stronnictwo Ludowe. Od 1907 r. osiedlił się w Bydgoszczy, gdzie założył pismo „Dziennik Bydgoski”, którego był redaktorem i wydawcą. Po I wojnie światowej na stałe złączył się z ruchem chrześcijańsko-demokratycznym. Należał do liderów „Sokoła” pomorskiego, miał wielki wpływ na jego orientację ideową i sprawy organizacyjne. W l. 1926-1928 pełnił funkcję I wiceprezesa Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół”. W Okręgu V bydgoskim pełnił funkcję wiceprezesa. Już w 1926 r. został wpisany do „Złotej Karty” „Sokoła” Bydgoszcz I. W l. 1936-1939 był prezesem największego gniazda sokolego na Pomorzu - TG „Sokół” I w Bydgoszczy. Początkowo był zwolennikiem współpracy z endecją, później skutecznie blokował wpływy ND w „Sokole” pomorskim. Wpadł w ostry spór z endekami (w 1926 r. pobili go, gdy jechał na zebranie). Przyczynił się też do powstania w 1937 r. chadeckiego Stronnictwa Pracy. W czasie okupacji uczestniczył w „Akcji N” Komendy Głównej ZWZ AK i w powstaniu warszawskim. Zmarł 24 III 1945 roku w Trojanowie k. Sochaczewa, 19 V tegoż roku został pochowany na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy.

Wincentyna Teska z domu Winiewicz, działaczka narodowa i sokola. Ur. 29.09.1888 r. w Poznaniu, córka robotnika. Żona redaktora i działacza sokolego Jana Teski. Udzielała się aktywnie w Chrześcijańskiej Demokracji. Prezesowała żeńskiemu TG „Sokół” VIII w Bydgoszczy; w gnieździe tym wiele członkiń i sokolic sympatyzowało z CHD (m.in. Zofia Piotrowska - sekretarz, Maria Szeliga - skarbnik). Pozostawała w opozycji do rządu. Zmarła 31 X 1957 r. w Warszawie.

Zob. bliżej, Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz 1997, s. 330-331.

(alb)

       

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor