Wydarzenia 22 Aug 2019 | Redaktor
Pakiet dla rodziców dzieci szkolnych przygotowany przez Ordo Iuris na rok szkolny 2019/20

Na nowy rok szkolny 2019/2020 prawnicy Ordo Iuris przygotowali dla rodziców dzieci uczących się w szkołach:

  1. Przewodnik „Prawa rodziców w szkole”

  2. Informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole”

  3. Wzór „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego”, które należy złożyć u wychowawcy dziecka na początku roku szkolnego

Konstytucja RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jak otrzymać odpowiednie materiały?

Wystarczy zostawić adres email na stronie: TU https://dlarodzicow.ordoiuris.pl/ , a pracownicy Ordo Iuris prześlą Państwu wszystkie materiały oraz będą informować o zmianach w przepisach.

Fundacja Ordo Iuris także może sprawdzić dla Państwa, czy w danej szkole działają organizacje powiązane z ruchami LGBT, można też zgłaszać wszelkie naruszenia praw rodzicielskich.

W razie takich sytuacji rodzice mają możliwość skontaktowania się z fundacją Ordo Iuris poprzez stronę: TU

http://www.chronmydzieci.info/

Fragment wstępu do polecanego Przewodnika Praw Rodziców w Szkole:

"Przewodnik ‘Prawa Rodziców w Szkole’, został przygotowany przez ekspertów i współpracowników Instytut Ordo Iuris, bowiem sami jesteśmy rodzicami i uważamy, że to przede wszystkim rodzice wychowują swoje dzieci.

Obecnie, na naszych oczach, są upowszechniane i promowane w przestrzeni publicznej idee uważane od zawsze za skrajne i radykalne, idee, które wywołują szok, zdezorientowanie i zamęt w głowach naszych dzieci. Niestety, po próbach zawłaszczenia sfery medialno - publicznej przychodzi czas na wtargnięcie w sferę edukacji, oświaty i kultury oraz ich przejęcie przez siewców wszelkich ideologii wrogich człowiekowi.

Dlatego, zwłaszcza teraz, właśnie w obecnym czasie i wobec prób ideologicznego formatowania naszych dzieci w placówkach szkolnych, edukacyjnych czy kulturalnych, rodzice powinni znać swoje prawa i skutecznie je egzekwować. Także, a może zwłaszcza, w sferze oświaty i wychowania.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas Przewodnik ‘Prawa Rodziców w Szkole’ pomoże Państwu chronić swoje dzieci tam, gdzie podejmowane są próby ich formatowania i przekazywania im treści ideologicznych, na które nie wyrażają Państwo zgody."

KB

źródło: Ordo Iuris, dlarodzicow.ordoiuris.pl oraz chronmydzieci.info

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor