Wydarzenia 27 Nov 2015 | Redaktor
Do hospicjum po kostce, a nie po błocie

Półkilometrowa ulica ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy zyskała 190 metrów nowej nawierzchni. Inwestycja kosztowała 460 tysięcy złotych. Odcinek stanowiący drogę dojazdową do Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki został 27 listopada uroczyście otwarty i poświęcony.

Pomysł zrodził się zaledwie siedem miesięcy temu, w roku, kiedy placówka opieki paliatywnej świętowała jubileusz 25-lecia swego istnienia. Powstało stowarzyszenie o nazwie „Społeczny Komitet Budowy ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka”. Jego członkowie zabiegali o sfinalizowanie inwestycji, pozyskując środki ze składek członków stowarzyszenia.

Wszystko zostało podjęte w ramach miejskiego programu „25/75”, który jest jedną z możliwości realizacji zadania publicznego z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Bydgoszczy. Aby wystąpić z wnioskiem o wykonanie, trzeba zgromadzić 25 procent wkładu własnego szacunkowego kosztu inwestycji. Natomiast pozostałe 75 procent kosztów zadania pokrywa miasto.

Pierwszy etap budowy został zwieńczony otwarciem arterii dokładnie w piątą rocznicę śmierci twórcy i budowniczego hospicjum ks. prałata Romualda Biniaka, który jest jednocześnie patronem wspomnianej ulicy. – To był nasz cel, aby w ten sposób uczcić pamięć o tym szacownym kapłanie. Po podpisaniu umowy pomiędzy stowarzyszeniem i prezydentem miasta, prace ruszyły pełną parą – stwierdziła dr Grażyna Szabelska. Radna Rady Miasta Bydgoszczy wyraziła wdzięczność za pomoc, jaką otrzymało Stowarzyszenie w kwestiach formalnych na każdym etapie prac ze strony pracowników Wydziału Administracji Budowlanej, Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Swojej radości nie krył dyrektor hospicjum oraz proboszcz parafii Świętych Polskich Braci Męczenników ks. prałat Józef Kubalewski. – Dzięki życzliwości radnych i władz miasta, projekt został przyjęty do realizacji. To jest pierwszy i zasadniczy krok do tego, aby dojazd do hospicjum oraz możliwości do parkowania spełniały cywilizowane warunki – powiedział kapłan.

Poświęcenia w obecności m.in. przedstawicieli władz, zaproszonych gości i mieszkańców dokonał biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Uroczystości uzupełnił program wspomnieniowy w wykonaniu Romy Warmus, Wandy i Eugeniusza Rzyskich w piątą rocznicę śmierci budowniczego parafii i hospicjum na Wyżynach, który zatytułowano „Trzeba się wsłuchać w Boga”.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor