Wydarzenia 25 Mar 2019 | Redaktor
Około 10 tys. obywateli na Narodowym Marszu Życia

Narodowy Marsz Życia przeszedł ulicami Warszawy, a szło w nim około 10 tysięcy obywateli. Bardzo konkretnie odnoszono się do ochrony życia poczętego, o której jasno i wyraźnie powiedziała Kaja Godek, że nie jest sprawą między nią a rządem, ale między obywatelami a rządem. Przypominano liczbę zebranych podpisów pod propozycja ustawy Zatrzymaj Aborcję, która wciąż jest zamrożona w naszym kraju, wbrew woli obywateli.

Odczytano Deklaracja Narodowego Marszu Życia, oto jej tekst:

Niepodległą Polskę odbudujemy na fundamencie Dekalogu, bo tylko w tym jest życie naszego narodu. Dekalog nie jest opinią, jest zbiorem zasad życia, jest warunkiem cywilizacji życia. Życie nie jest wartością ostateczną, ale jest – jak powiedział święty Jan Paweł II – wartością przedostateczną, warunkującą wszystkie pozostałe.

Rodzina nie jest prywatnym związkiem, jest wspólnotą od której zaczyna się społeczeństwo i bez której społeczeństwo się rozpada!

Dlatego wzywamy władze publiczne do wyraźnego umocnienia prawa do życia w naszym ustawodawstwie. Do wypełnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997! Do przyjęcia społecznego projektu ustawodawczego Zatrzymaj Aborcję!

Wzywamy władze do realizacji wszystkich przepisów prawa chroniących życie, do czynnej walki z przestępczością aborcyjną!

Wzywamy do oficjalnego odrzucenia antywychowawczych zaleceń WHO!

Wzywamy władze Stolicy do odwołania tzw. warszawskiej Karty LGBT!

Wzywamy wszystkie władze publiczne do poszanowania Konstytucji i realizacji jej art. 72: każdy ma prawo żądać od władz publicznych przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. I my tego żądamy!

A wszystkich polityków, szczególnie nieobecnych – bo obecni mówią to razem z nami – wzywamy do aktywnego i systematycznego popierania w debacie publicznej i pracach ustawodawczych zasad cywilizacji życia. Promocja dobra wspólnego narodu, kształtowanie w jego duchu opinii publicznej, to Wasz pierwszy obowiązek!

I wszystko to zobowiązujemy się wypełniać.

Tak nam dopomóż Bóg!

A takie publiczne podziękowanie dla uczestników i sympatyków Marszu napisali organizatorzy:

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. 24 marca ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia. Na ten Marsz wielu czekało bardzo długo, ale cierpliwość się opłaciła. Tysiące ludzi dobrej woli z całej Polski, przemaszerowało w obronie życia wszystkich dzieci. Przemaszerowaliśmy mimo, że wielu nam mówiło że to nie ma sensu, że nie damy rady, że ludzie tego nie chcą. Na szczęście dzięki wam, którzy zdecydowaliście się zamanifestować swoje #TakDlaŻycia ten Marsz odniósł sukces.

Nie byłoby to możliwe również gdyby nie nasi wolontariusze, straż marszu, ludzie którzy organizowali autokary z całej Polski, wreszcie bez ambasadorów Marszu na czele z Markiem Jurkiem, Dominiką Chorosińską, Magdaleną Korzekwą-Kaliszuk, Pawłem Wosickim, Lidią Sankowską-Grabczuk, Bogusławem Kiernickim i Krzysztofem Kawęckim. Daliśmy radę. Dziękujemy za waszą obecność i aktywne uczestnictwo. Pokazaliśmy, że nie można dłużej lekceważyć naszego głosu. Do zobaczenia na kolejnych naszych inicjatywach i zachęcamy do współpracy.

Z Panem Bogiem,

Chrześcijański Kongres Społeczny

Najobszerniejsze relacje z Narodowego Marszu Życia znajduja się pod linkami:

[code]TU

[code]TU

i foto relacje:

[code]TU

foto: ChKS fb

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor