Wydarzenia 9 Nov 2020 | Redaktor
Od dzisiaj Wielki Post

W kościele Świętej Trójcy w Bydgoszczy/fot. Anna Kopeć

Rozpoczął się Wielki Post. Zaczyna się on co roku w Środę Popielcową, której data zależna jest od daty Wielkanocy.

Wielki Post ma bowiem trwać 40 dni, a z czasu tego wyłączone są niedziele, co oznacza, że mamy sześć pełnych tygodni plus cztery dni od środy popielcowej do soboty.
Sama praktyka postu jako powstrzymywania się od jedzenia, lub ograniczania jego ilości czy jakości, jest tak stara jak chrześcijaństwo, a nawet starsza, bo istniała już przed Chrystusem - w tradycji Starego Testamentu, a nawet w religiach pogańskich.
 
Żydzi w Starym Przymierzu zachowywali dwudniowy post w każdym tygodniu. Wzmiankę o tym można znaleźć w Ewangelii św. Łukasza (18, 12). Zachowywano go w pierwszym dniu tygodnia oraz w piątym, czyli w naszą niedzielę i w czwartek.
 
Od samego początku jednak, już w tradycji Apostołów, było oczywiste, że post ten nie może być utrzymany w te dni tygodnia, a zwłaszcza w niedzielę, bo jako pamiątka zmartwychwstania Chrystusa miała ona pozostać dniem radości i świętowania. Tak samo czwartek, w którym Chrystus spożywał z uczniami Ostatnią Wieczerzę i ustanowił Najświętszy Sakrament nie nadawał się u chrześcijan na  dzień postu. Dlatego te dwa żydowskie dni zostały przesunięte na środę i piątek. Środa to dzień zdrady Judasza i wydania Pana Jezusa Sanhedrynowi a piątek – to oczywiście pamiątka męki i krzyżowej śmierci Zbawiciela.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor