Wydarzenia 27 Feb 2019 | Redaktor
NIE dla propagandy LGBT - petycja, dziś W-wa, a jutro?

Na stronie Fundacji Życia i rodziny opublikowana została następująca petycja: NIE dla propagandy LGBT w warszawskich szkołach! Petycja do Minister Edukacji Anny Zalewskiej

Treść petycji:

Adresaci petycji:

Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

"Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pomimo licznych protestów i wątpliwości natury społecznej i prawnej, 18 lutego br. podpisał Deklarację „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (Karta LGBT). Zakłada ona ingerencję w programy nauczania w szkołach i wprowadzenie tzw. zajęć antydyskryminacyjnych będących niczym innym jak nauczaniem dzieci podejmowania praktyk seksualnych. Dla dzieci w wieku 0 – 4 lata przewiduje się naukę o masturbacji, 9-latki mają się uczyć o tym, jak negocjować bezpieczny i przyjemny seks. Prezydent Stolicy zadeklarował także wprowadzenie do szkół obserwatorów ds. LGBT oraz wsparcie dla nauczycieli, którzy nawet wbrew woli reszty kadry pedagogicznej i rodziców chcą promować wśród uczniów homoseksualny styl życia.

Brak kompetencji do takich działań ze strony prezydenta Trzaskowskiego oraz rażąca niezgodność Karty LGBT z Konstytucją RP i prawem oświatowym wymagają konkretnych reakcji. Nie możemy pozostać bierni wobec tak karygodnego łamania praw i sumień polskich rodziców i dzieci. Zwracamy się do Minister Edukacji Anny Zalewskiej o pilną kontrolę w warszawskich szkołach."

Petycje podpisujemy tutaj:

{code]TU

źródło: Fundacja Życie i Rodzina

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor