Wydarzenia 22 Dec 2017 | Redaktor
Narodzenie Pańskie ma w sobie tę moc - spotkanie wigilijne w Bydgoszczy

Boże Narodzenie jest spotkaniem, a to trzeba rozumieć na wielu poziomach.

Po pierwsze jest spotkaniem Bóstwa z człowiekiem w Osobie Jezusa Chrystusa. Bóg i człowiek razem pośród ludzi ma wymiar duchowy i fizyczny. Bóg objawia swoje współodczuwanie z nami.

Narodzenie Pańskie dało powód do spotkania prostych pastuszków z mędrcami. To również ma szerokie znaczenie. Oto mędrcy- badacze zjawisk przyrodzonych i nadprzyrodzonych, doświadczeni w poszukiwaniu prawdy o rzeczywistości spotykają ludzi prostych, którzy znajdują sens wszystkiego dokładnie tak samo jak oni, w Osobie Jezusa Chrystusa.

Narodzenie Pańskie ma w sobie taką siłę, że dochodzi do spotkań niemal wszystkich ze wszystkimi. wierzących z niewierzącymi, bogatych z biednymi, najmłodszych z najstarszymi, erudytów z ludźmi mniej wykształconymi etc...

W miastach organizowane są spotkania wigilijne, podczas których ludzie dzielą się opłatkiem i składają sobie nawzajem życzenia. Dzielenie się opłatkiem miało miejsce także i w sejmie polskim 14 grudnia.

W Bydgoszczy natomiast takie spotkanie wigilijne odbyło się wczoraj na Starym Rynku. Uczestniczyło w nim niemal 2,5 tysiąca ludzi. Organizatorami Wigilii na Starym rynku byli: Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz Miasto Bydgoszcz. Nad całym spotkaniem czuwała natomiast 1. Brygada Logistyczna z Bydgoszczy.

Były potrawy wigilijne oraz występy artystyczne. Zastępca dyrektora Caritas Polska ks. Marek Dec odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pańskim a składając sobie nawzajem życzenia, wspólnie śpiewano kolędy.

Obecni byli oczywiście JE ks bp Jan Tyrawa, a także prezydent miasta Bydgoszczy pan Rafał Bruski.

red.: KB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor