Wydarzenia 29 Feb 2016 | Redaktor
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tragedią Żołnierzy Wyklętych było to, że ginęli z rąk rodaków” – mówił ks. dr Adam Sierzchuła, który celebrował Eucharystię z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obchody, jakie zorganizowano w Gminie Białe Błota, wpisało się również sadzenie pamiątkowych dębów oraz Apel Pamięci.

Proboszcz parafii w Białych Błotach podkreślił, że spotkanie jest modlitwą o pokój i zachowanie pamięci. – Nie zapominamy o Żołnierzach Wyklętych, których jedyną winą było to, że kochali ojczyznę, inną od tej, jaką po II wojnie światowej organizowali radzieccy i polscy komuniści. Bohaterów, którzy walczyli o wolność i suwerenność naszej ojczyzny, było wielu. Dzisiaj nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi, Żołnierzami Niezłomnymi – mówił.

Według kapłana, tragedią Żołnierzy Wyklętych było to, że ginęli z rąk rodaków. Ksiądz dr Adam Sierzchuła podkreślił, że przez lata czyniono wiele, by pamięć o tych ludziach, podobnie jak prawda o Katyniu, o Powstaniu Warszawskim i innych heroicznych kartach polskiej historii, była okryta milczeniem, strachem, niepewnością. – W latach 40. i 50. wydano w Polsce tysiące wyroków śmierci, większość z nich wykonano. Ofiary nie tylko zabijano, ale również zacierano ślad po miejscach ich pochówku – dodał.

Kapłan przytoczył historyczne zapiski i przykłady osób, dla których miłość do kraju, pragnienie wolnej ojczyzny i patriotyzm były najważniejszymi wartościami w życiu. Pokazał, w jaki sposób była deptana ich godność.

Eucharystię w białobłockiej świątyni poprzedziło sadzenie 20 Dębów Pamięci przy Alei Żołnierzy Wyklętych w Trzcińcu. Natomiast po wspólnej modlitwie rozpoczął się Apel Pamięci przy pomniku Powstańców Antykomunistycznych. Po rozbudowie znajduje się na nim sześć tablic z nazwami oddziałów podziemia niepodległościowego, działających na terenie gminy w latach 1945–1952. – Taka ilość ugrupowań, które przeciwstawiały się wprowadzaniu systemu komunistycznego na terenie gminy Białe Błota, to pewnego rodzaju fenomen w skali województwa, a być może i całego kraju – powiedział Józef Żernicki.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uczczenia Żołnierzy Wyklętych z Gminy Białe Błota podkreślił, że patriotyczne postawy tych bohaterów są fundamentem budowania w dzisiejszym społeczeństwie postaw przyzwoitości i przywiązania do najlepszych tradycji państwowych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był obchodzony w Polsce i w różnych częściach diecezji po raz szósty. Obchody w Białych Błotach, nad którymi patronat objął wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, zostało zakończone III Ogólnopolskim Biegiem Niezłomnych.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor