Wydarzenia 14 Sep 2015 | Redaktor
Największy bydgoski skarb

14 września przypada 90. rocznica przybycia Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji do Bydgoszczy. Z tej okazji biskup ordynariusz Jan Tyrawa odprawił 13 września uroczystą Mszy św. dziękczynną w kaplicy sióstr pw. Bożego Ciała.

Klasztor powstał w Pradze w 1908 roku, a następnie był dwukrotnie przenoszony - w 1921 roku do Gniezna i w 1925 roku do Bydgoszczy. Dzisiaj jest jednym z najstarszych konwentów klarysek w Polsce. Mniszki przybyły do grodu nad Brdą dokładnie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 1925 roku. Pierwszą przełożoną została Matka Maria Rafaela Pohorecka z klasztoru we Lwowie.

- Jak widać mimo wielu trudów, wojny, przenoszenia konwentu - Jezus błogosławił tej wspólnocie i nieustannie ją pomnażał. W Pradze owo dzieło rozpoczęło 9 sióstr. Do Gniezna przybyło już 21, a do Bydgoszczy 25 - powiedziała przełożona wspólnoty S.M. Faustyna OCPA.

Siostry odbyły podróż do Bydgoszczy m.in. z biskupem Antonim Laubitzem i jego sekretarzem. Zostały powitane na dworcu przez tłumy mieszkańców, którzy od samego początku spieszyli do kaplicy na modlitwę. Niestety dobry czas przerwała druga wojna światowa. 13 września 1939 roku na klasztor napadli niemieccy okupanci. Ostatecznie siostry zostały wypędzone, a klasztor skonfiskowany 7 lipca 1941 roku. Zaraz po wojnie siostry zaczęły gromadzić się przy ulicy Kordeckiego 5. Do pierwotnego budynku powróciły 22 lipca 1945 roku. Niestety krótko potem nastał czas reżimu komunistycznego i kolejnych szykan ze strony państwa.

W 1951 roku, dzięki dekretowi prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego z 31 grudnia, kaplica stała się pół-publiczną. Lata 70-te i 80-te to czas intensywnej rozbudowy klasztoru. Powstały dwa nowe skrzydła domu. Także po raz pierwszy przebudowano Tron Eucharystyczny, który w 1986 roku poświęcił prymas Polski kard. Józef Glemp. W latach 1978-1982 posługę kapelana pełnił ks. kanonik Bogdan Jaskólski. W roku 1982 rektorem kaplicy został ks. Benon Kaczmarek, pełniąc powierzone zadania do 2003 roku.

W 2009 roku cztery siostry na czele z Matką Marią Bonawenturą Pawęzką wyjechały do Kazachstanu, aby tam w mieście Pawłodar założyć nowy Tron Eucharystyczny. - Nie bez znaczenia powtarza się, że świat będzie zbawiony właśnie dzięki adoracji. Adoracja to nie monolog, ale wzajemne słuchanie. Takiej osobowej relacji nam brakuje, a w tym miejscu ona jest. Dzisiaj dziękujemy przede wszystkim za to, że Pan Jezus jest z nami 90 lat.. Prosimy Go również o nowe powołania, aby na nas to dzieło się nie zakończyło - podkreśliła siostra Maria Faustyna OCPA.

Biskup ordynariusz podkreślił w rozmowie, że dzisiaj w Europie zgromadzenia kontemplacyjne są tymi wspólnotami, które potrafią bronić się przed sekularyzacją. - Nie spada liczba powołań, wręcz odwrotnie, przeżywają renesans. Jest to pewien fenomen i charyzmat tych zgromadzeń, które nie dostosowują się do świata, a realizują radykalizm ewangeliczny - powiedział.

Obecnie istnieje na świecie 29 autonomicznych domów Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji.

jm/KAI

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor