Wydarzenia 11 Jun 2016 | Redaktor
Najmłodsi poznawali św. Jadwigę

Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej i miejscowy Oddział Akcji Katolickiej zorganizowały 10 czerwca konkurs „Święta Jadwiga – królowa o rycerskim sercu”.

Trzyosobowe drużyny dzieci w wieku 5–7 lat reprezentowały bydgoskie katolickie placówki edukacyjne: Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II, Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, Przedszkole Sióstr Elżbietanek i Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej.

Najmłodsi rozwiązywali zadania konkursowe dotyczące podstawowych faktów z życia i działalności świętej Jadwigi. – Drzemiąca przez pewien czas idea przybliżenia dzieciom postaci i życia naszej patronki, musiała się urzeczywistnić w 2016 roku – powiedziała dyrektor przedszkola Cecylia Talaczyńska. – Jest to nasz szczególny wkład w obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Poprzez konkurs chcemy u dzieci rozwijać postawy chrześcijańskie, wzbudzać ciekawość dotyczącą czasów, w których panowała św. Jadwiga – dodała dyrektor.

Stosownie do możliwości intelektualnych dzieci, dobrano starannie treść i formę zadań. Uczestnicy identyfikowali m.in. wizerunki królowej i jej męża, wskazywali i nazywali insygnia królewskie, rozpoznawali Zamek Królewski na Wawelu, katedrę oraz grobowiec świętej.

W jury konkursu wiedzy o patronce zasiedli: ks. kanonik Tomasz Cyl – fundator Fundacji św. Jadwigi Królowej i proboszcz parafii św. Jadwigi, Edward Małachowski – członek Akcji Katolickiej, Krystyna Karpińska – nauczycielka–konsultantka z Pracowni Wspierania Edukacji Elementarnej Kujawsko–Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Jarosław Jamuła – nauczyciel historii.

Pierwsze miejsce zajęły drużyny z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego oraz z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej, drugie miejsce drużyna z Przedszkola Sióstr Elżbietanek, a trzecie drużyna z Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II. Dzięki wsparciu sponsorów wszystkim uczestnikom można było wręczyć nagrody i upominki.

Święta Jadwiga była trzecią i najmłodszą córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety Bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku. 16 października 1384 roku arcybiskup gnieźnieński Bodzanta dokonał koronacji Jadwigi. Zmarła 17 lipca 1399 roku w wieku 25 lat. Święta Jadwiga Królowa była krzewicielką pokoju w swym otoczeniu i na scenie politycznej. Jej duchowość cechowała się ścisłym związkiem życia czynnego i kontemplacyjnego. Sprawowanie władzy pojmowała jako służbę. Królowa została beatyfikowana 8 czerwca 1979 roku, a kanonizowana dokładnie 18 lat później przez Jana Pawła II.

Katarzyna Burczyk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor