Myśli na każdy dzień 20 Oct 06:06 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 20.10 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

Grób o. Wenantego Katarzyńca. Ze strony www.wenanty.pl

Myśli na 20 października z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Co Ewa wyrządziła nam złego przez niedowierzanie, to Maryja naprawiła swoją niezachwianą wiarą (św. Ireneusz).

Maryja miała większą wairę niż wszyscy święci, patrzyła bowiem na swego Syna jako dziecię, kiwlące, ubogie; patrzyła na Jego mękę i śmierć, a mimo to zawsze pozostała wierną. Uczniowie opuścili Chrystusa Pana, a tylko Matka Najświętsza do końca w wierze wytrwała. Stąd św. Antoni mówi, że na pamiątkę tej wiary podczas Ciemnej Jutrzni, jedną świecę tylko zostawia się zapaloną.

Najśladujmy wiarę Najświętszej Panny przez życie według wiary, bo według św. Grzegorza ten prawdziwie wierzy, kto czynem dopełnia tego, co mu wiara wskazuje.

Do chrześcijan nieżyjącyh według wiary trzeba by się odezwać jak Aleksander Wielki powiedział do żołnierza tchórza: "Albo imię zmień, albo postępowanie".

Chrześćijaninie! Miej oko chrześcijańskie (św. Augustyn). Zapatruj się na wszystko według wiary.

 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor