Wydarzenia 14 Dec 2016 | Redaktor
Może chcesz to przeżyć?

Adoracje, które raz w miesiącu organizuje wspólnota Sychar, są przeżyciem dialogu z Chrystusem i Maryją. Czas przed Najświętszym Ciałem Jezusa Chrystusa jest żywą rozmową, która na zewnątrz brzmi pieśnią i jednakowoż ciszą, przerywaną wieloma westchnieniami radości we łzach.

Przygotowywane są teksty do samodzielnego wnikania w szczególne tajemnice prowadzenia człowieka przez Boga w czasach ostatecznych. Wybór w tym roku padł na fragmenty z Traktatu Św. Ludwika Montfort’a.

Oczywiście jest obecne Słowo Boga, a ludzie prowadzą adorację wszyscy razem, spontanicznym śpiewem, ciszą i obecnością.

Podczas rekolekcji, organizowanych przez Sychar dla wszystkich małżeństw, które odbyły się w ostatnim tygodniu przy parafii Chrystusa Króla, uczestnicy doświadczyli pewnego natchnienia, swoistego zachwytu nad wspólnym słuchaniem Słowa Boga. Gdy każdy czytał fragment psalmu, który dokładnie i świadomie wybrał z powodu tego, że siebie samego w tym psalmie odnalazł, pozostali uczestnicy w zasłuchaniu prawdziwie przeżyli chwile piękna zasłuchania w żywą historię Słów Boga.

Dlatego właśnie postanowiono, aby kolejna adoracja odbyła się w takim zamyśle Bożym, do którego realizacji zapraszamy wszystkich! To znaczy każdy uczestnik przyjdzie z Pismem Świętym i odczyta przed Najświętszym Ciałem Jezusa Chrystusa i przy cichej muzyce wielbiącej Pana, ten fragment psalmu, w którym odnalazł siebie w tych dniach.

Wszystko to dla chętnych, których już jest kilku, bo do modlitwy nie można zmuszać, a milczenie również jest przecież modlitwą. Może chcesz to przeżyć i po prostu do nas dołączyć?

A zatem będzie czas jak co miesiąc na medytację i wsłuchiwanie się w Boga i Maryję oraz czas na współprowadzenie uwielbienia Chrystusa – Syna Maryi w Słowie Boga odczytywanym przez chętnych uczestników.

Sychar zaprasza więc wszystkich, bez względu na stan i powołanie… Nadchodząca adoracja 15 I 2017r, o godz.: 16.30 do Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy Kościele Chrystusa Króla na Błoniu.

W Chwale Boga jest… bezpiecznie! Ave Maryja!

Katarzyna Chrzan - Sychar

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor