Wydarzenia 7 May 2020 | Redaktor
Mocne słowa papieża Franciszka o

Mocne słowa papieża Franciszka o obłudzie, którą nazywa chorobą Kościoła, padły podczas niedawnej homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej w Domu Świętej Marty. Papież wskazuje na ideologizację jako powód takiego stanu rzeczy. Zjawisko to nazywa to "duchem myślenia, że jesteśmy sprawiedliwi", czy wręcz określa mianem "partii religijnych".

„Zawsze w Kościele istniał, tym bardziej w Kościele pierwotnym, ponieważ nie było to jeszcze jasną sprawą – ten duch myślenia, że «jesteśmy sprawiedliwi, a inni są grzesznikami». To «my i inni», «my i inni» - mówił papież Franciszek - podziały: «My właśnie stoimy na właściwej pozycji wobec Boga». Natomiast tamci «pozostają inni», mówi się także «są potępieni» i już. To jest choroba Kościoła, choroba, która rodzi się z ideologii lub z partii religijnych. To są idee, pozycje, które dokonują podziałów, prowadzą one do przekonania, że podział jest ważniejszy od jedności. Moja idea jest ważniejsza niż Duch Święty, który nas prowadzi.“

„Ci «wszyscy» są obecni w myśli Pana, który przyszedł dla wszystkich i umarł za wszystkich - mówił dalej Ojciec Święty - «Ale czy Jezus umarł również za tego nieszczęśnika, który uczynił moje życie nie do zniesienia?» Umarł również za niego. «A czy za tego łobuza?»: umarł również za niego. Za wszystkich. I również za ludzi, którzy nie wierzą w Niego lub są wyznawcami innych religii: umarł za wszystkich. – podkreślił Papież. To nie oznacza, że należy uprawiać prozelityzm: nie. Ale On umarł za wszystkich, usprawiedliwił wszystkich.“

Przypomnijmy. Prozelityzm nie dotyczy głoszenia Słowa Bożego, ale metody jaką stosuje się, gdy chce się zdobyć kogoś dla jakiś idei, dla ruchu. W dzisiejszym świecie jasno wskazuje się nie tyle na słowa, co na czyny które te wypowiadane słowa weryfikują.

Choroba, o której w swej homilii mówi papież Franciszek jest nazwana bardzo konkretnie i prosto: "To są idee, pozycje, które dokonują podziałów, prowadzą one do przekonania, że podział jest ważniejszy od jedności. Moja idea jest ważniejsza niż Duch Święty, który nas prowadzi."

Słowa Ojca Świętego dają dużo do myślenia w tym dziwnym czasie pandemii. Poczucie wyższości jednych nad drugimi jest z pewnością chorobą...

Oprac. i oprac. graf. K. Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor