Wydarzenia 21 Sep 2020 | Zosia Płachta
Międzynarodowy Dzień Pokoju

fot. Vagelis Dimas

Od 19 lat 21. września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. Święto według samych pomysłodawców zostało ustanowione „dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów”.

Międzynarodowy Dzień Pokoju ma przypominać całemu światu, jak ważna jest wspólna troska o pokojowe współistnienie wszystkich narodów. Dbałość o wspólny dobrostan ma się objawiać sprzeciwem wobec przemocy, a Dzień Pokoju ma być okazją do globalnego rozejmu.

Obchody 21 września rozpoczyna sekretarz generalny ONZ, uderzając w dzwon pokoju znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dzwon, którego uderzenie inaugruje co roku Dzień Pokoju, jest wierną kopią dzwonu zniszczonego podczas wybuchu bomby atomowej w 1945 roku w Hiroszimie. Na dzwonie widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie”.

W Kościele katolickim, jak i w innych wyznaniach chrześcijańskich 21. września jest Międzynarodowym Dniem Modlitwy o Pokój. Pierwszy Dzień Modlitwy o Pokój zorganizował Jan Paweł II w 1986 roku. Pierwsze wydarzenie nie miało jednak charakteru międzynarodowego, odbyło się w październiku. Związanie Międzynarodowego Dnia Pokoju z ekumenicznym Dniem Modlitwy nastąpiło w 2004 roku.

Podczas tegorocznego Dnia Pokoju uwaga Europy zwrócona jest szczególnie w stronę ostatnich wydarzeń na Białorusi. Wiele wydarzeń związanych z Dniem Pokoju, takich jak turnieje sportowe, spotkania modlitewne czy panele dyskusyjne jest hołdem organizatorów w stronę walczącego społeczeństwa Białorusi.