Wydarzenia 24 May 2019 | Redaktor
Michał w wielkim cierpieniu przyjmuje święcenia kapłańskie dziś

Na stronie zakonu księży Orionistów czytamy ogłoszenie z dnia 23 maja br.:

"Michał Łos FDP, nasz współbrat przebywający w ciężkim stanie w szpitalu, 23 maja 2019 roku złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności."

Oto młody chłopak, w ciężkim stanie, składa śluby wieczyste i przyjmuje święcenia diakonatu i kapłańskie. Dzieje się to w czasie, gdy zewsząd wylewa się jad, który chce uderzyć w świętość Kapłaństwa. O ile słuszny gniew jest powodem do jeszcze większej walki o dobro, o tyle zajadłość wobec świętości Kapłaństwa jest dramatem i to dokładnie tych, którzy ten jad wylewają. Bo to oznacza, że nie widzą Osoby Chrystusa współcierpiącego z kapłanem, w którego się uderza. Mówimy teraz o ataku na świętość Kapłaństwa, bo należy to odróżnić od domagania się sprawiedliwości za popełniane czyny.

Wydarzenie tych ślubów jest znakiem świętości i czystości sakramentu Kapłaństwa Chrystusowego. Potrzebujemy tego świadectwa wszyscy.

Oto film, który ukazał się na stronie księży Orionistów, niech ten obraz stanie się naszymi polskimi rekolekcjami, które dla nas wszystkich właśnie poprowadził ksiądz Michał Łos FDP.

[code]TU

https://www.facebook.com/orionepl/videos/1136717413167099/?tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARAmtblPpivn5PepAZBJgFWAEBnkoVS_vr5_uhF6j-ZZBoiMG7nKnCEtf9mnbawLHH7RsChSrOeMtCOO

"[...] Ceremonia, która odbyła się na oddziale onkologicznym - czytamy dalej na stronie - przebiegła w atmosferze bardzo głębokiej duchowości. Michał złożył na ręce ks. Wicegenerała ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szczególnej wierności papieżowi oraz przysięgę ubóstwa.

Nadzwyczajne śluby wieczyste i święcenia.

24 maja z rąk biskupa pomocniczego warszawsko-praskiego J.E. Ks. Bpa Marka Solarczyka przyjmie święcenia diakonatu i kapłańskie. Wszystko to dzięki Ojcu Świętemu Franciszkowi, który odpowiadając na pismo Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia udzielił wszelkich niezbędnych dyspens. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach"

Śluby były nadzwyczajne, papież Franciszek udzielił wszystkich dyspens.

Wielka wdzięczność ks. Michałowi, że swoimi ślubami poprowadził dla nas te nadzwyczajne rekolekcje.

Księże Michale - Dziękujemy!

KB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor