Wydarzenia 24 Feb 2016 | Redaktor
Ksiądz biskup poświęcił nowy kompleks Poradni Leczenia Ran

23 lutego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy otwarto nowy kompleks Poradni Leczenia Ran Przewlekłych. Jego poświęcenia dokonał biskup ordynariusz Jan Tyrawa. W wydarzeniu wziął udział m.in. wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas, przedstawiciele władz różnych szczebli, lekarze, pielęgniarki oraz zaproszeni goście.

Jednostka dysponuje większym niż dotychczas zapleczem lokalowym. Obejmuje kilka pomieszczeń, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, w tym  –  trzy nowoczesne gabinety zabiegowe, gabinet konsultacyjno-diagnostyczny, gabinet edukacyjny i rejestrację. Poradnia w skali kraju od wielu lat jest unikalnym ośrodkiem klinicznym, a przede wszystkim leczniczym oraz naukowo-badawczym.

Jednostką kierują prof. Maria Szewczyk oraz prof. Arkadiusz Jawień. –  Problem leczenia ran w Polsce jest duży i na pewno większy niż w krajach Europy Zachodniej. Niestety, chorych leczymy zbyt późno. To, co podjęliśmy w 1999 i 2000 roku w kontekście budowania nowego podejścia do leczenia ran przewlekłych, wieńczy dzisiaj naszą ciężką pracę. Oczywiście, poradnia stanowi tylko jeden z elementów kompleksowej opieki nad chorym  –  podkreślił prof. Arkadiusz Jawień. Dzięki nowej, wyremontowanej siedzibie w regionie kujawsko-pomorskim poprawiły się warunki pracy i możliwości diagnostyki oraz leczenia chorych z raną przewlekłą.  –  Jest to poważny problem medyczny, społeczny oraz rodzinny. Stąd od wielu lat zabiegaliśmy o to, aby warunki dla naszych chorych były lepsze, a leczenie coraz bardziej skuteczne  –  dodała prof. Maria Szewczyk.

W ramach Poradni realizowany będzie projekt badawczy Konsorcjum Naukowego, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych rozpoczną wkrótce kwalifikację osób do programu „Oceniającego skuteczność działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni”.

Dzięki nowym gabinetom zabiegowym, również chorzy z raną przewlekłą o innym pochodzeniu uzyskają kompleksową i systematyczną opiekę realizowaną w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń odrębnie kontraktowanych (SOK).  –  To bardzo ważne wydarzenie dla naszego miasta –  powiedział w rozmowie biskup ordynariusz Jan Tyrawa.  –  Należy cieszyć się z tego, że zostaje otwarte miejsce, które –  jak słyszeliśmy  –  będzie przykładem dla całej Polski. Są to choroby, które w wielu przypadkach trzeba leczyć nawet przez kilka lat. Ten kompleks pokazuje z pewnością szczególność i wyjątkowość Bydgoszczy  –  dodał.

Z roku na rok wzrasta liczba osób chorujących na cukrzycę, która jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania przewlekłych ran.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor