Wydarzenia 19 Mar 2016 | Redaktor
Konferencja „Być człowiekiem dzisiaj – »Quo vadis Homo?«”

Media, ateizm, rodzina, ubóstwo – to zagadnienia, nad którymi 17 marca pochylili się uczestnicy V Interdyscyplinarnej Konferencji Młodzieży Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych.„Być człowiekiem dzisiaj - «Quo vadis Homo?»” – to tytuł cyklicznych spotkań, które są organizowane w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy.

Tym razem rozmawiano o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą współczesność. – Czy dzięki naszym spotkaniom znaleźliśmy się choć odrobinę bliżej prawdy o człowieku? Na pewno takie dyskusje są zawsze okazją do „wypłynięcia na głębię” – dotknięcia ludzkiej natury oraz dotknięcia Boga, jako jego początku – dodał organizator ks. Damian Pawlikowski.

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa podkreślił, że „odczytuje ją jako wyraz głodu współczesnego człowieka za filozofią”. – Brak filozofii w dyskursie akademickim, zauważanym już także na poziomie szkoły średniej, jest bodaj najcięższą skazą i symptomem duchowego uwiądu współczesnego człowieka – powiedział.

Media – czy w służbie człowieka? – na to pytanie próbowały odpowiedzieć Zuzanna Aurast, Zofia Leszczyńska i Milena Wilbrandt z Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Prelegentki zauważyły, że współczesny człowiek im szerzej chce spoglądać na świat, wyjść poza krąg prywatności, tym bardziej potrzebuje różnego typu mediów. Dodały, że media bez wątpienia mają wpływ na kulturę, życie społeczne, gospodarcze i polityczne, a także na osobowość i wrażliwość oraz hierarchię wartości. Uczennice dodały, że młodych często pochłania świat wirtualny, co może grozić wyobcowaniem, wzmacnianiem mechanizmów uzależnienia czy wręcz patologiami przeżyć.

Z kolei Dagmara Kurek i Oskar Wadowski z bydgoskiego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko zatrzymali się nad pojęciem ateizmu i pytaniem: czy możliwe jest życie bez Boga? Młodzi przypomnieli, że w Ewangelii według św. Jana zawarta jest ważna myśl: „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. – Pochylając się nad kluczowym w życiu każdego człowieka stojącego u progu dorosłości pytaniem: czy możliwe jest życie bez Boga?, należy rozważyć, czy można w pełni przeżyć swoje życie, nie doświadczywszy prawdziwej miłości. Lecz nie takiej miłości, którą proponuje nam współczesny świat – miłości, która nie wymaga, ale takiej, która doskonali i trwa na wieki – mówili.

Uczestnicy pochylili się m.in. nad współczesnymi zagrożeniami, cyberprzemocą, wykluczeniami na tle religijnym, zjawiskiem samotności w tłumie czy problemem ubóstwa. – Pomimo odczuwanego powszechnie w Europie dostatku, którego wskaźnikami może być liczba ekskluzywnych sklepów w europejskich miastach, samochodów dobrej marki, odbiorców odpłatnych wydarzeń kulturalnych, nadal wykluczenie społeczne i ubóstwo są wielkim problemem w wielu krajach europejskich – mówili Cezary Matusiak, Tomasz Schröeder, Aleksander Gałgański i Krzysztof Gełdon. W odczuciu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy zjawisko ubóstwa jest zagłuszane i marginalizowane, szczególnie w obszarze polityki lokalnej. Parafrazując słowa papieża Franciszka, chcielibyśmy zapytać siebie samych i innych uczestników konferencji, czy „w obowiązującym dziś modelu »sukcesu« i »prywatności«” ma jeszcze sens „inwestowanie, by pozostający w tyle, słabi lub mniej uzdolnieni, mogli znaleźć sobie drogę w życiu”? – pytali.

Owocem konferencji, nad którą patronat medialny objął m.in. „Przewodnik Katolicki”, jest specjalna publikacja pod redakcją Ewy Ankiewicz-Jasińskiej i ks. Damiana Pawlikowskiego.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor