Wydarzenia 1 Oct 2019 | Redaktor
Kominikat Kurii Bydgoskiej ws. Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Zgodnie z dekretem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy (z 30 września 2019 roku) z dniem 1 października nowym dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy i rzecznikiem prasowym diecezji bydgoskiej został ks. dr Marcin Jiers.

Zastąpił on ks. dr. Sylwestra Warzyńskiego, który przez ostatnich 9 lat kierował Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego, a od 11 lat pełnił funkcję rzecznika.

Ksiądz Marcin Jiers przyjął święcenia kapłańskie w 2010 roku. W latach 2010-2012 był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Łabiszynie. W latach 2013-2017 studiował teologię pastoralną i dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Studia zakończył w 2017 roku obroną pracy doktorskiej „Der mündige Christ als Liebhaber echter Freiheit. Pastorale Herausforderungen an die katholische Kirche Polens angesichts der freiheitlichen demokratischen Gesellschaft”, napisanej pod kierunkiem prof. P.M. Zulehnera.

W latach 2017-2018 podjął naukę w krakowskiej Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych i Zakonnych im. Św. Jana Pawła II. Jednocześnie od 2017 wykłada teologię pastoralną w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała Kozala oraz teologię pastoralną i fundamentalną w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy. W ostatnich dwóch latach pełnił posługę kapelana w Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy, będąc jednocześnie wikariuszem parafii Świętych Polskich Braci Męczenników.

Źródło: Diecezja Bydgoska

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor