Wydarzenia 1 Mar 2017 | Redaktor
Inicjatywy katolickiego przedszkola

O pracy przedszkola Św. Jadwigi Królowej, o popisach najmłodszych i o tym, jaką rolę w ich nauce odgrywa słowo słyszane pisze Katarzyna Burczyk.

Historia Kościoła obfituje w informacje o publicznych popisach młodzieży z okazji świąt kościelnych, wydarzeń historycznych bądź ich rocznic, wizyt prominentnych osób. Przedstawienia, spektakle i sceny organizowano w ochronkach, szkołach parafialnych, kolegiach i konwiktach zakonnych, w akademiach i uniwersytetach. Wykonawcy recytowali prozę i poezję, śpiewali i grali na instrumentach, aranżowali nieruchome sceny. W bydgoskim kolegium jezuickim działał teatr szkolny, organizowano występy chórów i własnej kapeli. W tę wielowiekową tradycję Kościoła wpisuje się wspólnota Przedszkola od św. Jadwigi Królowej, za sprawą mozolnych starań nauczycieli i wysiłkiem dzieci. Jeden z rezultatów tej współpracy można było zobaczyć 22 stycznia: w kościele św. Jadwigi Królowej dzieci z najstarszej grupy „Smerfów” przedstawiły jasełka pt. „Narodziny Księcia Pokoju”, przygotowane staraniem siostry Faustyny Radzik SSpS. – Temat Narodzin Pańskich jest szczególnie eksploatowany w kręgach dziecięcych wykonawców, przez bliskość sercom i umysłom dziecięcym, przez naturalną rodzinność, w której dzieci są zanurzone, przez dziecięcą postać Pana Jezusa – twierdzi siostra. Po raz kolejny w Przedszkolu podejmuje się wysiłek przygotowania jasełek w języku angielskim. Pierwszy występ dały przedszkolaki 11 stycznia dla klas zerowych i pierwszych w Zespole Szkół Katolickich w Bydgoszczy. Natomiast drugi dzieci z najstarszej grupy „Nemo” dedykowały babciom i dziadkom w katedrze bydgoskiej 23 stycznia – w dniu ich święta. Dzieci zostały przygotowane wspólnym wysiłkiem Katarzyny Burczyk, Wioletty Rachuby i Pauliny Kryś. Organizowanie dziecięcych popisów obcojęzycznych jest dość istotnym narzędziem dydaktycznym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kilkuletnie dzieci nie posiadają jeszcze umiejętności czytania i pisania. Szczególną rolę w poznawaniu świata odgrywają wówczas słowo słyszane i oglądany obraz. Oba te elementy składają się na istotę dziecięcego przedstawienia; udział w nim może owocować przyswojeniem w pamięci struktury języka obcego, umocnionym odpowiadającym jej obrazem. Dyrektor Przedszkola, Cecylia Talaczyńska, nie ma wątpliwości. – Dzieci są wyjątkowym podmiotem zabiegów pedagogicznych owocujących ich popisami. Chętnie podejmują wysiłek, bo jego rezultat jest szybko widoczny i nagradzany uznaniem widzów. Niemniej ważna jest też druga strona medalu, choć nieuświadamiana przez dzieci. Przygotowanie występów jest niezastąpioną szkołą uspołeczniania, działania w zespole budującym wspólne dzieło. To działanie kształci pamięć, uczy sztuki słowa i abecadła teatru.
Z niektórymi zewnętrznymi inicjatywami na płaszczyźnie kształtowania kultury słowa u dzieci, Przedszkole jest związane od kilku lat. Pod jego dachem dniu 28 lutego miał miejsce VI Międzyprzedszkolny Anglojęzyczny Przegląd Recytatorski „Poetry Out Loud”. W imprezie, której zasadniczy cel – popularyzacja języka angielskiego – związany jest nieodłącznie z kształceniem u dzieci umiejętności dzielenia się słowem poezji oraz radosnego przeżywania wspólnego spotkania, wzięło udział 33 dzieci z 18 bydgoskich i podbydgoskich placówek przedszkolnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a wśród nich wyróżnienia zdobyli:

  • Paula Grubba (3 lata) z Przedszkola Niepublicznego Bajka za wiersz pt. „Where Are My Glasses”
  • Konstancja Zamiar (3 lata) z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej za wiersz pt. „Animal Poem”
  • Eryk Ratajczak (5 lat) z Przedszkola nr 34 Mali Odkrywcy za wiersz pt. „Every Time I Climb a Tree”
  • Blanka Tużnik (6 lat) z Przedszkola nr 80 Królestwo Maciusia za wiersz pt. „Bessie’s Song to Her Doll”
  • Filip Mrozek (6 lat) z Przedszkola nr 48 Pod Sosnami za wiersz pt. „Mother Doesn’t Want a Dog”
  • Jakub Ławniczak (6 lat) z Przedszkola nr 31 za wiersz pt. „Who You Gonna Be”
  • Gabriela Ostrowska (6 lat) z Przedszkola Angielskojęzycznego nr 28 Mały Poliglota za wiersz pt. „The Slouch”
  • Adam Łubianka (5 lat) z Zespołu Szkół Katolickich za wiersz pt. „Opposite Day”

    Zapraszając do udziału w przyszłorocznym Przeglądzie, jego organizatorzy składają najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom oraz Firmom, dzięki którym impreza cieszy się zainteresowaniem przeszkoli i wpisuje się na stałe w kalendarz imprez organizowanych dla najmłodszych. Przegląd pokazuje jak duże są możliwości językowe małych dzieci, i że warto rozwijać je od najwcześniejszych lat.

Katarzyna Burczyk
fot. Tadeusza Grzelczak

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor