Wydarzenia 30 Apr 2020 | Redaktor
Episkopat Włoch protestuje przeciwko zakazom sprawowania liturgii

Włoscy biskupi stanowczo zaprotestowali przeciwko dalszemu utrzymywaniu zakazu publicznych liturgii w kościołach. 26 kwietnia zostały ogłoszone rozluźnienia w obostrzeniach związanych z epidemia koronawirusa. Giuseppe Conte - premier ogłosił plany stopniowego łagodzenia restrykcji, w których jednak nie wzięto pod uwagę publicznych liturgii, z wyjątkiem pogrzebów.

Episkopat włoski zareagował natychmiastowo, twierdząc, że jest to naruszenie wolności kultu, którego Kościół nie może tolerować.

"Zadaniem władz publicznych jest ustalanie precyzyjnych norm sanitarnych, a do kompetencji Kościoła należy organizacja życia wspólnot chrześcijańskich, zgodnie z ustalonymi normami, ale przy zachowaniu pełni swej autonomii" - piszą włoscy hierarchowie w swym oświadczeniu.

Biskupi podkreślają również, że Kościół jest mocno zaangażowany w pomoc najuboższym, a szczególnym zadaniem Kościoła jest życie sakramentalne. Biskupi dodali, że we Włoszech prowadzą już od wielu tygodni w tej sprawie negocjacje z rządem.

oprac. K. Ch.

źródło: Vatican News

fot. tamże

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor