Wydarzenia 19 Sep 2015 | Redaktor
Dzień Środków Społecznego przekazu

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest inicjatywą podjętą przez Kościół Rzymskokatolicki, a zaproponowaną przez Sobór Watykański II. Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. w punkcie 18 oświadcza:

W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego.

Sam papież Paweł VI, autor pierwszego Orędzia potwierdza też, że inicjatywa bierze początek z ducha soboru: Jesteśmy szczęśliwi, mogąc ponownie zwrócić się do was z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, ustanowionego przez Ekumeniczny Sobór Watykański II (orędzie z 1974 r.).

Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na polecenie papieża Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 r., natomiast pierwsze orędzie ukazało się 2 maja tegoż roku . Ojciec Święty ustalił jego obchody na niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przy czym episkopaty krajowe otrzymały możliwość ustalania swojej daty.

W Polsce przyjęto, że będzie on obchodzony w trzecią niedzielę września.

W 1923 r. papież Pius XI ogłosił św. Franciszka patronem dziennikarzy i katolickiej prasy, jest on również patronem poetów i osób niesłyszących. Dlaczego to właśnie Franciszkowi Salezemu (1567-1622) przypisano patronat nad prasą katolicką? W rok po święceniach kapłańskich otrzymał on od biskupa zadanie ponownego przywrócenia dla Kościoła katolickiego licznych mieszkańców kantonu Chablais, którzy pozostając poddanymi katolickiego księcia Sabaudii, ulegli wpływom kaznodziejów kalwińskich i porzucili wiarę rzymską. Początkowo jego starania nie odnosiły skutku, aż do czasu, gdy zaczął pisać traktaty w formie krótkich artykułów objaśniających prawdy wiary chrześcijańskiej w świetle Pisma Świętego. Teksty były wolne od polemizowania, ale przepełnione pasterską miłością i zatroskaniem o dusze sobie powierzone. Było to więc prekursorskie wykorzystanie prasy w ewangelizacji, które pozostaje do dziś dla mediów katolickich wzorem i wskazówką, tym bardziej że dzieło św. Franciszka odniosło spektakularny sukces i wielu powróciło na łono Kościoła.

Rady, jakich udzielał, były bardzo praktyczne i dotyczyły np. codziennego rachunku sumienia zalecanego wieczorem:

  • Dziękujmy Bogu, że nas zachował przy życiu w ciągu dnia ubiegłego.

  • Badamy, jakeśmy się zachowali w każdej godzinie dnia. Aby nam to poszło łatwiej, przypominamy sobie, gdzieśmy byli, z kim przestawaliśmy i czym byliśmy zajęci.

  • Gdy się okaże, żeśmy spełnili coś dobrego, dziękujmy za to Bogu. Gdy przeciwnie, popełniliśmy coś złego myślą, słowem lub uczynkiem, przepraszamy Majestat Boski, postanawiamy spowiadać się z tego przy pierwszej sposobności i przyrzekamy troskliwą poprawę.

  • Następnie polecamy Opatrzności Bożej swoją duszę i ciało, Kościół św., krewnych i przyjaciół. Prosimy Najświętszą Pannę, Anioła Stróża i Świętych Pańskich, by czuwali nad nami i za nas. I z błogosławieństwem Boga udajemy się na spoczynek, którego potrzeba płynie z Jego woli.

Modlitwa do św. Franciszka Salezego

Święty Franciszku Salezy, prawdziwy wzorze świętości, który zdołałeś połączyć w sobie prostotę gołębicy z roztropnością węża; który rozpoznałeś znaki czasów tobie współczesnych oraz prowadziłeś głębokie życie kontemplacyjne; który wypełniony wszystkimi darami Ducha Świętego pokazałeś nam nową drogę pobożności, prostą i pewną ścieżkę do świętości. Wyproś u Pana łaskę podążania za Twoimi wskazaniami, ponieważ żyjąc jak Ty, mogę otrzymać radość wieczną i cieszyć się z Aniołami i Świętymi w niebie. Amen.

Modlitwa dziennikarza do św. Franciszka Salezego

Panie Jezu Chryste, Ty mnie wezwałeś, abym służył bliźnim poprzez środki komunikacji społecznej. Za wstawiennictwem św. Franciszka Salezego, wiernego głosiciela Ewangelii, spraw, abym potrafił czynić to w duchu posłuszeństwa prawdzie, z odwagą stawania w jej obronie w każdych okolicznościach. Pomagaj mi także łączyć prawdę z miłością, abym nigdy nie zranił niczyjej godności, ale bym czynił wszystko, co w mojej mocy, by zawsze zwyciężała sprawiedliwość i pokój; abym nie miał względu na osoby, ale wypełniał moją misję z pokorą, szczerością i w wolności serca. Uczyń mnie także świadkiem miłości, która pochodzi od Ciebie, oraz prawdy, która wyzwala i zbawia, który z Bogiem Ojcem żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor