Wydarzenia 2 Sep 2016 | Redaktor
Dziękczynienie za 25 lat Straży Miejskiej

W bydgoskiej katedrze 2 września dziękowano za 25 lat istnienia Straży Miejskiej. Eucharystii z udziałem władz formacji, pracowników oraz zaproszonych gości przewodniczył ks. prałat Stanisław Kotowski.

Pierwszy nabór, który miał miejsce w 1991 roku, zakończył się przyjęciem do pracy 50 osób. Dzisiaj Straż Miejska w Bydgoszczy zatrudnia 178 funkcjonariuszy i pełni całodobową służbę na terenie miasta. – Dziękujemy Bogu za wszystkie dary i łaski, jakimi nas przez te 25 lat obdarzał – mówił proboszcz katedry.

Pierwsze patrole strażników na ulicach Bydgoszczy miały charakter wyłącznie pieszych. Dopiero po kilku miesiącach do dyspozycji funkcjonariuszy oddano dwa radiowozy marki Nysa. Dzisiaj strażnicy użytkują 25 pojazdów służbowych. W pełnieniu służby pomagały także zwierzęta. W latach 1993–2001 były to konie. Obecnie jest to jedenaście psów, którym towarzyszą przewodnicy.

„Mijające 25–lecie funkcjonowania bydgoskiej Straży Miejskiej było okresem, w którym strażnicy stali się trwałym elementem szeroko rozumianego systemu porządku publicznego w naszym mieście” – napisał w słowie wstępnym do jubileuszowego albumu komendant Marek Echaust.

Dalsze uroczystości odbyły się w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Wręczono m.in. awanse, wyróżnienia oraz nagrody.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor