Wydarzenia 7 Nov 2019 | Redaktor

W ramach XXXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w piątek 8 listopada o godz. 17.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy ul. Grodzka 18-22 odbędzie się prelekcja dra Michała Białkowskiego historyka, politologa i regionalisty z UMK, prezesa Klubu Inteligenci Katolickiej w Toruniu „Działalność Episkopatu Polski podczas Vaticanum II w świetle protokołów konferencji polskich ojców soborowych” oraz promocja wydanej w tym roku przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM” jego książki „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965”. Będzie możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie.

Książka ta jest wielkim opracowaniem historycznym mówiącym zarówno o przebiegu Soboru Watykańskiego II jak i o jego kulisach. To pierwsza krytyczna edycja źródłowa 40 protokołów z obrad polskich hierarchów odbywających się w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie w okresie Soboru Watykańskiego II. Lektura zaprezentowanej w książce dokumentacji potwierdza wyjątkowe, historyczne posłannictwo dwóch wielkich hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce – kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyły.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor