Wydarzenia 17 Jan 2016 | Redaktor
Dr Jacek Pulikowski w Górce Klasztornej

Wykładowca poznańskich uczelni, zaangażowany od ponad trzech dekad w działalność duszpasterstwa rodzin, dr Jacek Pulikowski, poprowadził w Górce Klasztornej rekolekcje dla małżonków.

Trzydniowe spotkania, na które zaprosili uczestników Misjonarze Świętej Rodziny, zatytułowano „Być szczęśliwym w małżeństwie”. – Najpierw muszę być szczęśliwy jako człowiek, a dopiero potem mogę tworzyć właściwe, przynoszące szczęście, relacje w małżeństwie. To przenosi się również na dzieci i całą rodzinę. Niestety, ludzie bardzo często nie wiedzą, co to znaczy szczęście, poszukując go w obszarach, w których w ogóle go nie ma. Szczęście zależy od osobistego wzrostu, czyli wolności do wyboru dobra i odrzucenia zła oraz od pięknych relacji miłości z Bogiem i ludźmi – podkreślił.

Według dr. Jacka Pulikowskiego, wiele osób nie ma takiej świadomości, a wszystko jest dodatkowo przysłaniane przez konsumpcyjny i hedonistyczny świat. – Szczególnym złem są nieuporządkowane moralnie przyjemności generowane w wymiarze seksualnym. Ludzie myślą, że zabawiając się w ten sposób, osiągną pełnię szczęścia. Niestety, ten problem dotyka również niektóre żony i mężów, którzy poszukują szczęścia w przygodnych kontaktach pozamałżeńskich – zauważył.

Doktor Jacek Pulikowski zwrócił uwagę na znaczenie dobrej relacji. Występuje ona wtedy, kiedy małżonkowie noszą w sobie nastawienie altruistyczne, czyli są gotowi poświęcić się dla drugiej, najważniejszej w ich życiu osoby.

Jak zauważył prelegent, realia współczesnego świata podpowiadają człowiekowi, że będzie szczęśliwy tylko poprzez zabawę. Dr Jacek Pulikowski dodał, że kiedyś było łatwiej, bo istniały większe chęci pracy nad sobą. – Dziś widzimy odwrócenie się od ducha jakiegokolwiek umartwienia, ascezy, a przecież największym źródłem szczęścia na ziemi jest osobista świętość. Czyli takie życie, jakie wymyślił dla nas Pan Bóg. Ostatecznie najważniejsze jest, byśmy porzucili fałszywe – grzeszne tęsknoty – a zamarzyli o tym, co naprawdę przynosi szczęście, czyli o życiu „po Bożemu” – zakończył.

Dr Jacek Pulikowski jest mężem i ojcem trojga dzieci. To także nauczyciel akademicki na Politechnice Poznańskiej i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor wielu cennych publikacji. Razem z żoną Jadwigą służą swoją wiedzą i doświadczeniem wielu małżeństwom oraz narzeczonym.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor