Wydarzenia 23 Nov 2016 | Redaktor
Diecezjalne dziękczynienie za Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

„Człowiek potrzebuje Boga, potrzebuje Jego miłości miłosiernej” – mówił 20 listopada w Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Świątynia była miejscem diecezjalnego dziękczynienia za Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Podczas homilii biskup ordynariusz podkreślił, że chwila kończącego się Roku Świętego każe raz jeszcze zatrzymać się i postawić sobie na nowo pytanie, czym jest Boże Miłosierdzie. Na początku modlitwy pasterz diecezji podkreślił, że wszyscy powinniśmy uznać się „potrzebującymi Bożego Miłosierdzia”. – Nam tak często wydaje się, że jesteśmy samowystarczalni i Pan Bóg do niczego nie jest nam potrzebny. Sami potrafimy się zbawić, zagwarantować sobie przyszłość. Rok Miłosierdzia ukazał nam, że jest całkowicie przeciwnie. Człowiek potrzebuje Boga, potrzebuje Jego miłości miłosiernej – powiedział.

Diecezjalne dziękczynienie odbywało się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz w dniu, kiedy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia zamykał w Rzymie Ojciec Święty Franciszek. – W kcyńskim sanktuarium dziękowaliśmy za każde dobro, które stało się także i naszym udziałem w zakończonym już Roku Miłosierdzia, ale jednocześnie w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana wyrażaliśmy nasze pragnienie, by miłosierdzie Jezusa dotykało nas w każdym momencie naszego życia, by nas przemieniało i czyniło prawdziwymi świadkami Tego, który jest silniejszy niż nasz grzech, niż nasze słabości – tłumaczył ks. dr Sylwester Warzyński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Przed Eucharystią biskup ordynariusz poświęcił odrestaurowaną Kcyńską Kalwarię. Prace renowacyjne podjęte z inicjatywy proboszcza ks. kanonika Michała Kosteckiego trwały w latach 2003-2016. – Bogu niech będą dzięki, że dał nam czas łaski i doświadczyliśmy kolejny raz, jak jest On bogaty w miłosierdzie – powiedział ks. kanonik Michał Kostecki.

Na zakończenie Mszy św. wystawiono Najświętszy Sakrament, a pasterz diecezji odczytał Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa na Króla i Pana. Uroczystość uświetnił także występ chóru „Akatyst”.

Źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor