Wydarzenia 17 Mar 2018 | Redaktor
Czy wiemy o tym ośrodku w Bydgoszczy? NFZ nie chce wiedzieć, a my?

Tam, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy przypadkiem. A jesteśmy w Bydgoszczy i jej okolicach. Dalej lub bliżej... ale właśnie tutaj i właśnie teraz. Nasze życie jest konkretną misją, życie które dokładnie jest takie, jakie jest.

Nasz każdy wybór niesie konsekwencje, a brak wybierania, zwany zaniechaniem, też jest wyborem. Jesteśmy całkowicie wolni i w wolny sposób podejmujemy działania dla dobra własnego i... dla dobra innych.

Przypomnijmy, że właśnie dokładnie tu gdzie jesteśmy, w Bydgoszczy znajdują się szpitale z oddziałami pediatrycznymi, na których leczone są dzieci, a wielokrotnie leczone z chorób bardzo poważnych, to znaczy zagrażających ich życiu. Jedna z mam mówiła, że podczas gdy jej dziecko było na kilkumiesięcznej hospitalizacji, w tym czasie umarło 17 dzieci, które ona poznała w czasie leczenia jej własnego dziecka.

Nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić tak wielkiego cierpienia rodziców. I cierpienia dzieci, które z wiekiem stają się coraz bardziej świadome tego, na co chorują. Ale możemy poświęcać czas na modlitwę za te rodziny, tylko musimy wierzyć, że modlitwa ma siłę. Jesli nie zaczniemy, to nie uwierzymy, a nie robić nic, to najgorszy z wyborów.

Przy okazji naszego cosobotniego, wzajemnego przypominania sobie o modlitwie za naszych bydgoskich najmłodszych pacjentów i ich rodzinach, powiedzmy o Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy.

Otóż jest takie miejsce w Bydgoszczy, w którym ludzie dobrej woli zorganizowali pomoc dla rodziców i dzieci jeszcze nienarodzonych, u których już wykryto w okresie prenatalnym bardzo poważne choroby. Ośrodek ten nazywa się: Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy.

I od razu powiedzmy wyraźnie, że NFZ nie finansuje działalności hospicjów perinatalnych, co jest absolutnym skandalem i jest dowodem na to, że prawdziwie żyjemy w cywilizacji śmierci!

Ośrodek jednak działa i jak czytamy na stronie:

"W kilkusettysięcznym mieście, jakim jest Bydgoszcz, potrzeba miejsca, w którym każda mama nosząca w sobie życie − zagrożone, z poważną wadą letalną − znajdzie opiekę, wsparcie, pomoc profesjonalistów − lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy. A przede wszystkim − nie zostanie sama. Nasze Centrum to nie tylko instytucja − to raczej sposób myślenia i działania, ukierunkowanego na towarzyszenie rodzicom, którzy oczekują narodzin poważnie chorego dziecka, u którego − już w trakcie ciąży − rozpoznano tzw. wadę letalną. Jest to takie uszkodzenie płodu, które – bez względu na zastosowane leczenie – nie daje szansy na przeżycie.

Istotą funkcjonowania Centrum Opieki Perinatalnej jest zapewnienie kompleksowej pomocy − od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad niemowlęciem. Dla nas ważna jest każda mama − chcemy dać jej poczucie bezpieczeństwa, chcemy otoczyć troską, chcemy iść z nią ramię w ramię, chcemy dać wiarę w to, że wszystko ma sens − nawet najtrudniejsze doświadczenie."

Z kolei na stronie Kościoła Domowego diecezji bydgoskiej czytamy o tym dziele:

"Stowarzyszenie św. Łazarza, mające swoją siedzibę w Bydgoszczy, powołało do życia Centrum Opieki Perinatalnej, którego głównym zadaniem jest objęcie kompleksową opieką ciężarnych mam oraz ich rodzin, które oczekują narodzin ciężko chorego dziecka. Największym problemem jest to, że działalność hospicjów perinatalnych nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. "

więcej informacji [code]TU

Pamiętajmy w naszych modlitwach też i domowym hospicjum dla dzieci w naszym mieście znanym pod nazwą Domu Sue Ryder, obecnie pod opieką domu jest około 30 dzieci.

Drodzy bydgoszczanie, uczestniczymy w wielkopostnych nabożeństwach, chore dzieci i ich najbliżsi nie zawsze mogą na takie nabożeństwa dotrzeć, a i pewnie niektórzy przeżywają też kryzysy wiary, co jest przecież nasze, to znaczy ludzkie. My wszyscy jednak jedni za drugich się módlmy, bo bardzo siebie nawzajem potrzebujemy, potrzebujemy siły modlitwy, a przecież...

Tam, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy przypadkiem.

źródła:

perinatalne.bydgoszcz.pl,

dk.bydgoszcz.pl/hospicjum-perinatalne-centrum-opieki-perinatalnej-sw-lazarza-bydgoszczy,

domsueryder.org.pl,

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor