Wydarzenia 6 Apr 2016 | Redaktor
Cywilizacja życia powierzona Matce

Maryja jest Matką Miłosierdzia. Obrońcy życia z 27 krajów powierzyli Jej ochronę cywilizacji życia i miłości na Jasnej Górze 28 stycznia 2012 r., a w ubiegłą niedzielę (Niedzielę Miłosierdzia) w Meksyku ogłosili Powszechną Deklarację w Obronie Cywilizacji Życia.

Deklarację zredagowała Międzynarodowa Koalicja „Od Oceanu do Oceanu”. Centralnym miejscem jej ogłoszenia było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire w Meksyku, prowadzone przez polskich pallotynów. Arcybiskup Víctor René Rodríguez Gómez z diecezji Valle de Chalco przedstawił Deklarację przed peregrynującą Ikoną Częstochowską. W łączności z Meksykiem Deklaracja została także przedstawiona na Jasnej Górze podczas Narodowej Pielgrzymki Obrońców Życia w sobotę 2 kwietnia br.

Inicjatywa ogłoszenia Powszechnej Deklaracji w Obronie Cywilizacji Życia płynie z Meksyku. Łączy ona przesłanie Maryi w wizerunku z Guadalupe (Matki Życia Obu Ameryk), która przyszła, aby ratować zagubionych ludzi przed aztecką cywilizacją śmierci, z peregrynacją kopii Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” – inicjatywą podjętą w obronie życia. We współczesnym świecie zagrożonym agresją, wojną, terroryzmem, zabijaniem dzieci w łonach matek, prześladowaniami ludzi szlachetnych i wierzących, zwłaszcza chrześcijan, nie ma ważniejszej sprawy niż ochrona cywilizacji życia – podkreślają obrońcy życia, i dodają, że Maryja wzywa nas wszystkich, abyśmy  pomogli Jej zaprowadzić cały świat w objęcia Miłosierdzia Bożego. 

Ikona Częstochowska przejechała już trasę 165 tys. km. Początkowo ze Wschodu na Zachód (od Władywostoku do Fatimy), a następnie od Wschodniego do Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Obecnie wędruje z Północy na Południe i właśnie dobiega końca wizyta w Meksyku. Wzgórze Tapeyac w stolicy Meksyku znajduje się w samym centrum tego wyjątkowego krzyża.


POWSZECHNA DEKLARACJA O OCHRONĘ CYWILIZACJI ŻYCIA NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – MEKSYK 2016
Z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire w Meksyku w niedzielę Miłosierdzia Bożego, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia oraz w Dniu Świętości Życia połączonym z uroczystością Zwiastowania Pańskiego:

My, obrońcy życia skupieni w Międzynarodowej Koalicji „Od Oceanu do Oceanu”, prowadzący historyczną peregrynację Matki Bożej Częstochowskiej przez świat w obronie życia,

wsłuchując się w wielkie wezwanie Maryi, Matki Chrystusa, do ochrony cywilizacji życia i miłości we współczesnym świecie;
stając w obecności Bogurodzicy przed Jej żywym wizerunkiem w Guadalupe na Górze Tepeyac w Meksyku oraz przed wędrującą przez świat Ikoną Częstochowską wraz z towarzyszącym Jej obrazem Chrystusa Miłosiernego;
ufając, że Maryja, Wielka Patronka Obrony Życia, tak jak objawiła się w Meksyku, aby wyrwać zagubionych ludzi z okowów cywilizacji śmierci, także dzisiaj ochroni zagrożoną cywilizację życia i miłości;
dziękując za obecność Maryi, która w Ikonie Częstochowskiej przewędrowała już 165 000 km przez 27 krajów i trzy kontynenty, budząc ludzkie sumienia i wskazując jedyną drogę do ocalenia współczesnego świata;

wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby wsłuchali się w wezwanie Bogurodzicy oraz z wielką miłością i poświęceniem włączyli się w obronę cywilizacji życia i miłości, która obecnie jest bardzo poważnie zagrożona w wymiarze globalnym. Z Tobą Maryjo, ochronimy nasze rodziny, nasze dzieci i naszą wiarę, Kościół Chrystusowy, pokój na świecie i naszą przyszłość!

Przenajświętsza Matko, Maryjo! Dziękujemy Ci za Twoją wielką wyprawę w Ikonie Częstochowskiej przez świat w obronie cywilizacji życia i miłości. Od 2012 roku przemierzyłaś już 165 tys. km przez 27 krajów na trzech kontynentach, jakby cztery razy dookoła świata. Hojnie rozdajesz łaski i dającą życie miłość. Pokazujesz światu, że wiara w sercach ludzi nadal jest żywa!

Obecnie Meksyk przeżywa Misterium Twojego Nawiedzenia. Zanosimy Cię do naszych domów, rodzin i sanktuariów, a Ty czynisz nas prawdziwymi obrońcami życia. Nie lękajcie się! – wołał św. Jan Paweł II – Duc in Altum! „Wypłyń na głębię”!

Żeglowanie przez wzburzone wody i wezbrane potoki jest trudne. Jesteśmy wdzięczni, że Ty, nasza Matko, Maryjo, nieustannie stoisz u naszego boku. Jesteś dla nas Promienną Jutrzenką i pewną Przewodniczką. Na Górze Tapeyac w Guadalupe powiedziałaś do św. Juana Diego: „Nie bój się (…) Czyż nie jestem tutaj, Ja, Twoja Matka? Czy nie znajdujesz się w moim cieniu pod moją ochroną? Czyż nie jestem źródłem twojej radości? (…)”. Mamy także zapewnienie Twojego Syna: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata [Mt 28,20]

Pomimo otaczającego nas wielkiego niepokoju, bólu i smutku, uczysz nas żyć w kochających się rodzinach na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Wzmocnij naszą wiarę , ufność i zjednoczenie z Twoim Boskim Synem, którego miłosierdzia wszyscy tak bardzo potrzebujemy.

Matko Miłosierdzia, dodaj nam sił. Dzisiejszy świat potrzebuje świadków świętości i nienaruszalności każdego ludzkiego życia, zwłaszcza najbardziej bezbronnych i niewinnych dzieci w łonach matek. W czasach globalnego ataku na prawdziwą naturę rodziny, mamy obowiązek aktywnie ukazywać cud sakramentu małżeństwa, które staje się kołyską życia i fundamentem Kościoła Domowego.

Z Tobą, Maryjo, możemy oprzeć się rozpaczy i cywilizacji śmierci, które na świat przynosi przeciwnik. Pociągnij nas, abyśmy zanurzyli się w modlitwie różańcowej. Razem z nami wypraszaj łaskę Miłosierdzia Bożego, abyśmy z wielką radością i wiarą wołali: „Jezu ufam Tobie! I wypowiadali słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego: „Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!” Dziękujemy Ci, Matko!

Różne wersje językowe Deklaracji są dostępne dostępny na stronie www.odoceanudooceanu.pl. Zachęcamy do jej rozpowszechniania.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor