Wydarzenia 7 Oct 2019 | Redaktor
Co to jest 'ARKA' - i jak zaczęła działać w Bydgoszczy

AZYMUT: L’ ARCHE

Światowy Dzień L’ Arche (po polsku Arka) przypada w tym roku 7 października. L’Arche to federacja wspólnot założona przez Jeana Vanier, filozofa i teologa, syna gubernatora generalnego Kanady. Jej historia sięga 1964 roku, kiedy Jean zamieszkał w Trosly-Breuil, małej francuskiej wiosce, w domu bez prądu i wody, ale za to z kawałkiem ogrodu, z trzema niepełnosprawnymi mężczyznami: 23-letnim Philippem Seux, który poruszał się o kulach, 37-letnim Raphaelem Simi, który praktycznie nie mówił i głuchoniemym Dannym. Był poruszony ich pragnieniem przyjaźni i odczytywał, że Bóg go do tego wzywa, by wziął ich z przytułku, w którym zostali umieszczeni po śmierci rodziców, gdzie przebywało 80 mężczyzn, tłocząc się w dwóch dużych sypialniach. Po pierwszej nocy Danny został odwieziony z powrotem, gdyż w nocy wybiegał na ulicę krzycząc.

Do Jeana Vanier dołączyli przyjaciele i w prowadzeniu domu pomagali ludzie z wioski. Ważne było, by miejsce życia razem miało charakter rodzinny, gdzie ludzie stają się sobie bliscy. Dziś także domy arkowe są małe i mieszka w nich zazwyczaj 6-7 osób z niepełnosprawnością intelektualną z kilkoma asystentami. Wspólnoty często składają się z kilku domów i miejsc aktywności w ciągu dnia. Federację L’Arche tworzy dziś 150 wspólnot rozsianych w 40 krajach. Arkowe domy powstają w różnych kulturach i tradycjach religijnych. Tworzą je nie tylko katolicy, ale i protestanci, prawosławni oraz wyznawcy innych religii: muzułmanie, buddyści, hinduiści.

Wspólnoty l’Arche są również w Polsce, jest ich 5 i mają formę prawną Fundacji L’Arche, która jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja tworzy i prowadzi różne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną: 7 domów całodobowej opieki o charakterze rodzinnym, z których 5 są domami pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej i zespół mieszkań chronionych oraz projekty wsparcia osób z niepełnosprawnością w rodzinach. Wymienione placówki to statutowe formy funkcjonowania Fundacji, ale misją l’Arche jest, doceniając talenty osób z niepełnosprawnością intelektualną, budować razem z nimi bardziej ludzkie społeczeństwo, w którym jest miejsce dla każdego i gdzie każdy czuje się potrzebny.

W Bydgoszczy w listopadzie 2018 roku powstała grupa inicjatywna L’ Arche z inspiracji Marioli Rychlik, adopcyjnej mamy dorosłej już córki z niepełnosprawnością intelektualną. Do grupy dołączają nowe osoby, tworzy się sieć sympatyków, pogłębiają więzi i buduje się wspólnota. (Grupa Inicjatywna L’ARCHE Bydgoszcz)

Spotkania grupy inicjatywnej odbywają się w każdą drugą środę miesiąca: o godz. 18.00 Msza Św. i adoracja w Kościele Św. Jana Apostoła i Ewangelisty przy ul. Gen. Sikorskiego 8, a o godz. 19.30 spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Gawędy 5 w Fordonie. Można się przyłączyć.

Serdecznie zapraszamy!

Arka - Bydgoszcz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor