Wydarzenia 26 Mar 2016 | Redaktor
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmarwychstał!

„Abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie”.

Niech te przepiękne słowa katolickiej prefacji będą zarazem życzeniami wielkanocnymi, które dziś składamy wszystkim bydgoszczanom, a więc przede wszystkim Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi, duchowieństwu Diecezji Bydgoskiej, władzom świeckim Miasta, naszym Sponsorom, Czytelnikom i Przyjaciołom!

Abyśmy zawsze sławili Boga, a zwłaszcza w tym dniu. Bo, zgodnie ze staropolskim powiedzeniem, jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na miejscu właściwym. Niech więc stanie się tak, jak w życzeniu patrona Europy świętego Benedykta, które zawarł w swojej słynnej regule: „ut in omnibus glorificetur Deus” – aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. A zwłaszcza w tym dniu, kiedy „cum Pascha nostrum immolatus est Christus” – jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus.

Zespół „Katolickiej Bydgoszczy”

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor