Wydarzenia 1 Aug 2022 | Beata Swiniarska
 „Chciani i kochani przez Boga”. W Licheniu odbyły się 29. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe

fot. Biuro Prasowe Sanktuarium

– Wtedy przywieźli mnie pod przymusem, przebywałem w zakładzie odwykowym w wieku 28 lat. Byłem zbuntowany, bo miałem zaplanowane picie na sobotę, później przyszły myśli samobójcze. Po świadectwie księdza Stanisława zostałem na mityngu do 5 rano. Bez Boga nie ma trzeźwości – przekonywał Andrzej z Kuźnicy Ługowskiej, który od 24 lat przyjeżdża na spotkania trzeźwościowe do Lichenia.

To tylko jedna z wielu ludzkich historii, która dzięki wsparciu najbliższych i łasce Najwyższego zakończyła się zwycięstwem. Podobnie jak Andrzej, tysiące osób, które wybrały życie w trzeźwości zebrało się w ostatnią sobotę lipca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

 29. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe odbyły się pod hasłem „Chciani i Kochani przez Boga”. – Od tego wszystko się zaczyna. Jeśli uwierzymy w te słowa, spełnią się wszystkie nasze nadzieje, oczekiwania. Znajdziemy radość i szczęście, umocnienie na dalsze nasze pielgrzymowanie. Tu jesteśmy tylko na chwilę, jak na przystanku, w drodze. Nie bójmy się wędrować przez nasze życie, nawet, gdy jest trudne, bo Bóg jest z nami.  Kocha nas tak bardzo, że chce mieć nas przez całą wieczność – mówił ksiądz Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. – Święty Jan Paweł II, gdy był w naszym sanktuarium, powiedział, ze jest to miejsce, które Maryja bardzo umiłowała. Bardzo się cieszę z waszej obecności, jest tu atmosfera radości, pokoju i nadziei w sercach – kontynuował marianin.

Sierpień miesiącem abstynencji

Wszystko zaczęło się w 1984 roku, kiedy Polski Episkopat podczas 201. Plenarnej Konferencji ogłosił sierpień miesiącem abstynencji narodu.

– Sierpień, jako miesiąc dobrowolnej abstynencji, to wieloletnia praktyka duszpasterska, kontynuowana od czasów bł. kard Stefana Wyszyńskiego, która wydała wiele dobrych owoców Dlaczego sierpień? Bo jest to miesiąc ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych. Tak wielu Polaków oddało życie broniąc Ojczyzny, tak wielu cierpiało. Pytamy dzisiaj, czy stać nas na ten konkretny dar, by bronić Ojczyzny przed niebezpieczeństwem zniewolenia wewnętrznego? Czy stać nas, aby chronić rodaków przed grzechem pijaństwa? – pisze biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na stronie Episkopatu Polski.

 

 Ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych/fot. Biuro Prasowe Seminarium

– Jesteśmy wszyscy w Kościele odpowiedzialni za kontynuowanie tej spuścizny naszych ojców w obliczu odpowiedzialności przed Bogiem za braci i siostry żyjących w naszej Ojczyźnie i na emigracji – podkreśla bp Bronakowski.  Jako ochrzczeni jesteśmy wezwani przez Jezusa Chrystusa i posłani, aby budować trzeźwą i wolną Polskę – dodaje.

„Krąg cierpiących z powodu pijaństwa i alkoholizmu”

Czytając słowa biskupa Bronakowskiego dla Polskiej Agencji Prasowej odnośnie skali problemu, uderzają nie tylko statystki dotyczące liczby osób uzależnionych, ale szczególnie dane dotyczące wszystkich osób borykających się ze skutkami  nałogu, choć same nie są uzależnione. Biskup zwrócił uwagę, że „krąg cierpiących z powodu pijaństwa i alkoholizmu jest znacznie szerszy”. – To miliony współuzależnionych, przed wszystkim wśród bliskich takiej osoby. To są także ofiary różnych wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych – czytamy na PAP.

Rodziny, dzieci, bliscy jak i całe społeczeństwo ponoszą konsekwencje tego problemu, a jego skala rośnie. Jest jednak nadzieja. Wybrzmiało to w każdym świadectwie wypowiedzianym w licheńskim sanktuarium. 

Anna z miejscowości Kozy dziękowała za 20 lat trzeźwości męża. – To niesamowity czas zdrowienia całej rodziny. Matko Boża, do Ciebie przyjeżdżamy ze znajomymi, by dziękować, że nasz dom jest trzeźwy. Nie jest łatwo, dlatego powierzam Tobie rodzinę i przyjaciół – modliła się.

 

 

 

 

 

 

 

Kościół szuka rozwiązań i udziela pomocy

– Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym to wyjątkowe miejsce.  Jesteście zawsze chciani w Licheniu przez gospodarzy tego miejsca, Marianów –zapewnia ksiądz Zbigniew Borkowski MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.

 

 

Zbigniew Borkowski MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie/Biuro Prasowe Sanktuarium

Geneza tego miejsca związana jest z wizytą świętego papieża Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu w 1999 roku. Centrum to wotum dziękczynne Zgromadzenia Księży Marianów. Obietnica opieki nad nowymi ubogimi współczesnego Kościoła i świata - osobami uzależnionymi i ich rodzinami - złożona na ręce papieskie wypełniła się w ciągu 10 miesięcy.

Po pomoc zgłaszają się nie tylko alkoholicy. Coraz częściej to osoby mające problemy z narkomanią, nikotynizmem, erotomanią, uzależnieniem od Internetu, różnymi zranieniami w dziedzinie płciowości, a także z innymi zjawiskami, jak przemoc w rodzinie, zaburzenia psychiczne, anoreksja, bulimia.

 W tym roku od czwartku do niedzieli (28-31 lipca) udział w Spotkaniach Trzeźwościowych wzięło prawie 20 tysięcy osób. Odbyły się konferencje, wykłady i koncerty oraz wiele spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi.

Szczególnym wydarzeniem było wręczenie statuetki „PELIKAN” dla osób zasłużonych dla ruchu trzeźwościowego. W tym roku  wyróżniona  zostala Teresa Agata K.  zwana „święta alkoholiczką”.

 Laureatka nagrody „Pelikana” 2022 roku Teresa Agata K./fot. Biuro Prasowe Sanktuarium

– Największą nagrodą jest, jeśli moje koło ratunkowe, które rzucam, trafi. Jeśli osobie, która potrzebuje pomocy, doda odrobiny nadziei, wiary. Bardzo pragnęłam tu być i dziękować. Za ten przeżyty czas – mówiła laureatka żyjąca bez alkoholu od 40 lat. Rafał Porzeziński nazwał ją „ocaloną, by ocalać”.

 „Krucjata Wyzwolenia Człowieka” - czyli Ty też możesz pomóc

 Z abstynenckiego credo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka dowiadujemy się iż jest ona zwana też Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła, czyli jest ruchem maryjnym. Stoi zdecydowanie na stanowisku całkowitej abstynencji od alkoholu. Krucjata zrzesza w swoich szeregach tylko całkowitych abstynentów i zmierza do tego, aby jak najwięcej ludzi w imię miłości do Niepokalanej nakłonić do decyzji całkowitej abstynencji od alkoholu - czytamy w wyznaniu wiary KWC.

 fot. Biuro Prasowe Sanktuarium

 

 – Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła – te właśnie słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do Polaków u progu pontyfikatu wydały owoc w postaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Ksiądz Franciszek Blachnicki i Ruch Światło-Życie byli jej inicjatorami.

Misja KWC to „stworzenie »kolumny ratunkowej« ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę »ziemię świętą«, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo »krucjata« wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludziz lęku”.

  

Czytając oficjalną stronę KWC, dowiadujemy się, że „abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego” i jej cel to nie zwalczanie alkoholu jako takiego, ale zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja ma wartość nadprzyrodzoną i traktuje się ją jak akt ekspiacji, czyli wynagrodzenia za grzechy, w tym przypadku pijaństwa. Podejmujemy się tego z miłości do Boga i bliźniego.

Jest to również wspólnota ludzi, których łączy wspólny cel i misja. Wierząc w moc modlitwy i wstawiennictwa, w moc ofiary i miłości wspierni łaską z nieba, my chrześcijanie jesteśmy w stanie podjąć się tego wyzwania. Możemy przez to realnie wpłynąć na rzeczywistość duchową, włączyć się w dzieło budowania Królestwa Bożego już tu na ziemi i zdobywać skarby w niebie. Może własnie do tego dziś powołuje Cię Bóg.  „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1)

Z błogosławieństwem

Beata S.

Jeżeli chciałbyś włączyć się w to piękne dzieło, tutaj znajdziesz listę osób odpowiedzialnych za nie w danych diecezjach. 

 

 Źródła

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1387296%2Csierpien-miesiacem-abstynecji-bp-bronakowski-troska-o-trzezwosc-polska

https://www.lichen.pl/29-ogolnopolskie-spotkania-trzezwosciowe-chciani-i-kochani-w-licheniu/

http://kwc.oaza.pl/abstynenckie-credo-kwc/

Zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

 

Beata Swiniarska

Beata Swiniarska Autor

Autorka bloga „Blessed”, liderka wspólnoty uwielbienia „Magnificat”