Wydarzenia 16 Mar 2019 | Redaktor
Bydgoskie stowarzyszenia i organizacje publicznie popierają Małopolską Kurator - list do MEN

Dziś, tj. 12 marca 2019 r., w samo południe odbyła się konferencja prasowa ruchów, organizacji i stowarzyszeń bydgoskich, podczas której został odczytany otwarty list do pani Anny Zalewskiej - Minister Edukacji Narodowej, wyrażający pełne poparcie dla Małopolskiej Kurator Oświaty pani Barbary Nowak.

Dokument ten stał się jednocześnie protestem wobec LGBT'owskiej próbie ideologizacji polskich szkół.

Poniżej prezentujemy Państwu pełną treść dokumentu:

Bydgoszcz, 12.03.2019 r.

do Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

My niżej podpisani reprezentanci stowarzyszeń, organizacji i innych podmiotów działających w przestrzeni społecznej, wyrażamy pełne poparcie dla Małopolskiej Kurator Oświaty, pani Barbary Nowak. Jej publiczne wypowiedzi, tak jak je znamy i rozumiemy, były wyrazem autentycznej troski o dobro dzieci oraz o dobre obyczaje w naszej ojczyźnie.

Jesteśmy pełni uznania dla pani kurator Barbary Nowak i podzielamy jej sprzeciw wobec prób ideologizowania środowisk szkolnych światopoglądem LGBT przez organizacje pozarządowe. Takie wprowadzanie ideologii do szkół jest pogwałceniem prawa rodziców do wychowania dzieci w sposób zgodny ze swoimi przekonaniami.

Pamiętamy też między innymi wypowiedź, którą udzieliła Pani Minister portalowi wPolityce 25 lutego br.:

„Zdecydowanie stwierdzam: zaproponowana w Karcie „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” formuła obserwatorów-latarników nie występuje w prawie oświatowym, koliduje też zasadniczo z podstawami programowymi. W szkołach nie ma miejsca na tego typu przedsięwzięcia. [...] Chronimy też dzieci przed akcjami prowadzonymi przez wszystkie skrajne organizacje, które w sposób nieuprawniony chcą wejść do szkoły.[...]”

Próba wprowadzania do szkół treści odnoszących się do delikatnych spraw ludzkiej płciowości, na etapie poprzedzającym osiągnięcie przez dzieci pełnej dojrzałości, zawsze jest ingerencją w ich psychikę, której naturalnymi strażnikami są rodzice. I właśnie oni mają prawo, jeśli taka jest ich wola, do wychowania dzieci zgodnie z klasycznymi zasadami zachowania czystości i wstydliwości w sprawach płciowych. Ideologia LGBT natomiast nie tylko wkracza w tematykę, ale czyni to w sposób, który może wyrządzić psychice dzieci trwałe szkody.

Z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej, która przecież zgodnie z Konstytucją RP, powinna cieszyć się szczególną ochroną państwa, treści proponowane przez ideologię LGBT są po prostu agresywną demoralizacją i jako rodzice i obywatele naszego kraju mamy prawo chronić dzieci przed tego typu ideologiami.

Po szczegółowym zapoznaniu się z propozycją edukacyjną środowisk ideologicznych LGBT, które chcą na siłę wprowadzać do polskich szkół, wyrażamy swoje ogromne uznanie dla pani Barbary Nowak za wypowiedzi, w których wyartykułowała dokładnie to, co sądzi tysiące rodziców i wychowawców w naszym kraju.

Wolność edukacji w Polsce zależy od prawdy, a nie od światopoglądów prezydentów miast. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno stać na straży rzetelnej wiedzy, opartej na faktach. Rzetelnością ową nie wykazują się organizacje, które proponują znane już wszystkim pomysły seksualizacji dzieci. One nie mogą być autorytetem w tej sprawie.

Seksualność dotyczy każdego człowieka. Dyskusja na temat sensowności edukacji seksualnej powinna naprawdę stać się publiczną debatą. Jednak wielkim niepokojem napawać muszą Polaków kuriozalne pomysły, które chce się realizować traktując polskie dzieci jak króliki doświadczalne w tej dziedzinie. My na to nie pozwalamy i domagamy się stanowczej reakcji MEN w tej sprawie. Temat ten dotyczy nie tylko miasta stołecznego, bo jasne jest, że Warszawa jest tylko bramą, która ma otworzyć drogę do realizacji ideologicznej edukacji dla całego kraju.

Szkoła polska powinna być niezależna od wszelkiej ideologizacji, a rodzice mają pełne konstytucyjne prawo nie godzić się na standardy, które wcale nie są racjonalne. Nie można też dwutysiącletniej kultury, która zbudowała nasze państwo, stawiać na równi z wymyślonymi współcześnie ideologiami. Domagamy się, by szkolne wychowanie respektowało ten system wartości, który jest wspólny dla całej naszej ojczyzny i wyrasta z całej jej historii i tradycji, a nie z doraźnych pomysłów współczesnych ideologów.

Jesteśmy wdzięczni Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbarze Nowak, za jej rzetelne wypowiedzi w tych kwestiach i wyrażamy poparcie dla jej rozumnych działań dla dobra dzieci i młodzieży w naszym kraju. Domagamy się od Pani Minister zajęcia jasnego stanowiska w sprawie wniosku środowisk LGBT o odwołanie Pani Barbary Nowak ze stanowiska kuratora, który to wniosek uznajemy za absurdalny.

Stowarzyszenie Sanctus Paulus

Centralna Diakonia Ruchu Światło – Życie

Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Archikonfraternia Literacka NMP

Młodzież Wszechpolska Okręgu Kujawsko-Pomorskiego

Bydgoski Klub Gazety Polskiej

Klub Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy

Bractwo Więzienne Samarytanie z Bydgoszczy

Brygada Kujawsko-Pomorska Obozu Narodowo-Radykalnego

Fundacja Pro-Prawo do Życia – Bydgoszcz

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Bydgoskiej

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor