Wydarzenia 16 Sep 2015 | Redaktor
Bydgoska Droga Krzyżowa

14 września bieżącego roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego – ścieżkami fordońskiej „Doliny Śmierci” przeszła jubileuszowa, V Bydgoska Droga Krzyżowa członków ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich Diecezji Bydgoskiej. V Bydgoską Drogę Krzyżową A.D. 2015 zorganizowała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Bydgoskiej. Tekst rozważań Męki Pańskiej, organizatorzy opracowali na podstawie książki ks. Michała Sopoćko pt. „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego”. Spotkanie modlitewne rozpoczęło się tradycyjnie już o godzinie 16.30 w kościele MB Królowej Męczenników (ul. Bołtucia 5) i po przejściu Drogi Krzyżowej zakończyło się Mszą św.

Doroczna, wrześniowa modlitwa Bydgoskiej Drogi Krzyżowej ma uroczyście gromadzić członków katolickich stowarzyszeń oraz innych zainteresowanych organizacji społecznych, i nawiązywać do tragicznego dla Miasta września roku 1939, lat okupacji niemieckiej i II wojny światowej oraz innych okresów martyrologii Bydgoszczy do 1919 roku i po roku 1945.

I Bydgoska Droga Krzyżowa, zorganizowana z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej, i przy wielostronnym wsparciu ks. prał. Jana Andrzejczaka – proboszcza par. MB Królowej Męczenników i kustosza Sanktuarium Królowej Męczenników „Kalwarii Bydgoskiej-Golgoty XX Wieku” – odbyła się 14 września 2011 r. Uczestnicy modlitwy Drogi Krzyżowej, rozważając Mękę Pańską wspominali także wszystkich bydgoskich męczenników z lat niemieckiej, krwawej okupacji Bydgoszczy i II wojny światowej. Drogę Krzyżową poprzedziło poświęcenie czterech tablic (w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim) informacyjnych przy wejściu do „Doliny Śmierci”. Rozważania wydane drukiem napisał – w konsultacji z ks. Krzysztofem Panasiukiem – członek Zarządu DIAK Edward Małachowski.

W kolejnych latach, Bydgoską Drogę Krzyżową, zawsze przy wsparciu ks. prał. prob. Jana Andrzejczaka, organizowały następujące wspólnoty:

  • II Bydgoska Droga Krzyżowa (2012) – Archikonfraternia Literacka, Dom w Bydgoszczy (tekst rozważań napisał Jerzy Kąkol);
  • III Bydgoska Droga Krzyżowa (2013) – Klub Inteligencji Katolickiej (tekst rozważań wydany drukiem napisała Barbara Rakowska-Mila; konsultacja o. Mieczysław Sołowiej SI);
  • IV Bydgoska Droga Krzyżowa (2014) – Towarzystwo Świętego Wojciecha (tekst rozważań wydany drukiem napisał Henryk Dudek; konsultacja ks. Jarosław Antkowiak).

Edward Małachowski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor