Wydarzenia 21 Mar 2018 | Redaktor
Bydgoska bioetyczna konferencja i dlaczego nie chce jej uczelnia?

"Prorektor UMK do spraw Collegium Medicum, prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, wycofała swój patronat dla konferencji bioetycznej, która miała odbyć się w Collegium Medicum i zasugerowała, by konferencja odbyła się poza uczelnią. Powodem było żądanie skrajnie lewicowej partii Razem." - czytamy na stronach Tygodnika Bydgoskiego.

W Bydgoszczy 14. 04 ma się odbyć konferencja bioetyczna, a jest to już dwudzieste pierwsze w historii naszego miasta takie spotkanie. Organizatorami są: II Katedra Kardiologii Collegium Medicum Twórcą tego cyklu konferencji jest znany bydgoski kardiolog, prof. Władysław Sinkiewicz.

Petycja partii Razem jest dostępna w całości w sieci i można się z nią zapoznać. Identyfikacja lewicowej ideologii jej treści nie stanowi żadnych problemów zwłaszcza dla Czytelników Katolickiej Bydgoszczy, od razu widać o co chodzi.

Najpierw jednak polecamy zapoznać się z listą zaproszonych na konferencję bioetyczną prelegentów, a są pośród nich ważne autorytety w dziedzinie bioetyki. Listę i tematy podajemy poniżej.

Decyzja akademicka jest niepojęta. Akademicy powinni szukać prawdy na polach naukowych, w których są specjalistami. A tymczasem pozwala się na to, aby uczelnia była polem do ideologicznych manewrów, bo jak inaczej nazwać oddanie przez UMK CM w niebyt patronatu nad doniosłą bioetyczną debatą akademicką. To wygląda jak chęć deprecjonowania samego wydarzenia. Dlaczego?

Partia Razem, która wystosowała pismo do uczelni w sprawie konferencji ma określony światopogląd na tematy bioetyczne, ma też do niego prawo. Jak to jest jednak możliwe, że uczelnia, bez podjęcia żadnej dyskusji w sprawie konferencji, żadnej w dziedzinie bioetycznej, porzuciła patronat? Dlaczego nie chce jej uczelnia?

Informacje szczegółowe o konferencji bioetycznej:

WYZWANIA I ZAGROŻENIA BIOETYCZNE XXI WIEKU O r g a n i z a t o r z y : - Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej, II Katedra Kardiologii CM UMK We współpracy z: Studenckim Towarzystwem Naukowym, Fundacją na Rzecz Rozwoju Kardiologii, Fundacją WIATRAK

P R O G R A M :

10.10 Wprowadzenie prof. Władysław Sinkiewicz (Bydgoszcz)

10.30 Etyka i moralność w medycynie XXI wieku – wyzwania i zagrożenia ks. prof. Tadeusz Biesaga (Kraków)

10.30 Bezdroża współczesnej medycyny a sumienie lekarskie dr hab. Jakub Pawlikowski (Lublin)

10.50 Czym jest, a czym nie jest medycyna? - prof. dr hab. Jan Duława (Katowice)

11.10 Zagrożenia bioetyczne, kulturowe i socjologiczne ideologii gender red. Marzena Nykiel (Warszawa)

-przerwa

11.50 Klonowanie człowieka i inżynieria genetyczna – nauka w służbie postępu, fantazji czy szaleństwa? -dr Błażej Kmieciak (Łódź)

12.10 Troska o życie każdego dziecka poczętego jako wyzwanie dla państwa i społeczeństwa mgr Kaja Godek (Warszawa)

12.30 Niepomyślna diagnoza prenatalna wyzwaniem dla rodziców i personelu medycznego dr hab. Dorota Kornas - Biela (Lublin)

12.50 Poradnia Bioetyczna – nowa forma wsparcia w trudnych dylematach etycznych - mgr Justyna Gajos (Kraków)

13.10 Czy pacjent u kresu życia potrzebuje opieki duchowej? - prof. Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz)

13.30 Odpowiedzi na pytania

źródło: TB, bil.org.pl red.: KB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor