Wydarzenia 22 Feb 2018 | Redaktor
Bóg oddala kłamstwa jakie słyszymy od innych osób na swój temat

Medytacje ewangeliczne z dnia 22 luty 2018r., Czwartek

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. (Mt 16, 13-19)

Jak bardzo liczy się dla nas zdanie innych osób? Czy posiadamy własne poglądy, przekonania? Czy nie próbujemy przypodobać się innym? Czy patrzymy na Jezusa swoimi oczyma, czy oczyma innych ludzi?

Pan Jezus najpierw zapytał uczniów o to, co inni o Nim sądzą a następnie skierował pytanie do samych uczniów. I dziś czytając tą Ewangelię, kieruje je do nas. „Kim jestem dla ciebie?”, „Jakie miejsce zajmuje w twoim życiu?”

Gdy Piotr wypowiada prawdę o Jezusie „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”, wtedy Jezus odwdzięcza mu się tym samym. Jezus mówi o tym, kim jest Piotr i jakie plany ma względem niego. „Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”.

Człowiek w pełni odkrywa swoją tożsamość poprzez odkrycie Boga i Jego miejsca w swoim życiu.

Prawdziwej odpowiedzi na nasze pytanie „Kim jestem?” może udzielić tylko sam Bóg. Zdanie innych osób na nasz temat jest często zafałszowane. Samych siebie również możemy postrzegać niewłaściwie, niezgodnie z prawdą.

W naszych sercach jest ogromna potrzeba miłości. Tylko Bóg może wypełnić pustkę w naszych sercach, zaspokoić to pragnienie. Bóg oddala kłamstwa jakie słyszymy od innych osób na swój temat. Oddala kłamstwa szatana, który zależnie od człowieka i sytuacji, albo zaniża, albo zawyża nasze poczucie własnej wartości. Bóg objawia nam prawdę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor