Wydarzenia 19 Oct 06:10 | Redaktor
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, prezbiter i męczennik - patron dnia (19.10)

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Popiełuszko#/media/Plik:Jerzy_Popieluszko.jpg

Patronem dnia 19 października jest błogosławiony Jerzy Popiełuszko, prezbiter i męczennik.

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu. Dwa dni po narodzinach został ochrzczony w parafialnym kościele i otrzymał imię Alfons (które zmienił dopiero w 1971 roku podczas nauki w seminarium). W 1956 roku w tym samym kościele otrzymał bierzmowanie z rąk biskupa.
 
Lata 1954-1965 to czas nauki Alfonsa Popiełuszko w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym w Suchowoli. Prowadził też aktywne życie religijne, służył jako ministrant od 11 roku życia. Po zdaniu matury, 24 czerwca 1965 roku zgłosił się do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Tam przez 7 lat pobierał nauki przygotowujące go do przyjęcia święceń kapłańskich. W trakcie pobytu w seminarium przez dwa lata odbywał ślużbę wojskową dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znana jest historia, jakoby Popiełuszko odmówił odebrania sobie medalika i różańca, co sprowadziło na niego szykany ze strony wojskowych władz. Miały one na celu zniechęcić kleryków do kontynuacji duchowej drogi. Alfons nie cieszył się dobrym zdrowiem, po powrocie z wojska poddał się operacji tarczycy, był chory na serce. Jego koledzy z seminarium całe noce modlili się o jego zdrowie, przez co Popiełuszko trzymał z nimi bliskie relacje i sam wrażliwy był na cierpienia i krzywdy bliźnich.

12 grudnia 1971 roku otrzymał święcenia subdiakonatu, natomiast rok później, 12 marca - diakonatu. 27 maja 1972 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia kapłańskie. Jako prezbiter, pierwszą posługę przez 3 lata czynił w parafii w Ząbkach koło Warszawy, a następnie trafił do parafii w Warszawie-Aninie. Kolejne 3 lata spędził jako wikary w parafii na warszawskim Żoliborzu, skąd przeniesiono go 25 maja 1979 roku do kościoła akademickiego św. Anny. Tam prowadził konwersatoria dla studentów, kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Mise, organizował obozy i rekolekcje. 6 października 1981 roku zaczął opiekować się duszpastersko chorymi z Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia, stając się jednocześnie kapelanem.

Ostatnim miejsce w którym mieszkał i pracował ks. Jerzy Popiełuszko to parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym i pomocą w pracy parafialnej. Kierował zebraniami formacyjnymi studentów Akademii Medycznej, opiekował się personelem medycznym i lekarzami. Ks. Popiełuszko pomagał także w przygotowaniu wizyt papieskich w Polsce w 1979 i 1983 roku. Był on przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i wraz z medykami gwarantował opiekę medyczną nad uczestnikami pielgrzymek.

Na uwagę zasługuje także zaangażowanie ks. Popiełuszki w kwestie społeczne w czasie tworzenia "Solidarności" jak i podczas stanu wojennego. Udzielał się publicznie broniąc godności człowieka, praw do wolności, miłości, sprawiedliwości i prawdy. 28 lutego 1982 roku w swojej parafii wraz z ks. prałatem Teofilem Boguckim urządził po raz pierwszy nabożeństwo za Ojczyznę.
Związany był także z środowiskami pracowniczymi, szczególnie z robotnikami Huty Warszawa. Ich wspólna historia miała niemalże przypadkowy początek. Pracownicy Huty poprosili Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, by przyjechał osobiście lub wyznaczył kapłana, który odprawi mszę w trakcie strajku wewnątrz Huty. Kardynał zlecił wówczas kapelnowi, ks. prałatowi Bronisławowi Piaseckiemu, by ten poszukał księdza. Propozycję odprawienia mszy złożył pierwszemu napotkanemu księdzu - tak trafił na ks. Jerzego Popiełuszkę. Ten przyjął propozycję i wyruszył do Huty. Tak zaczął się kolejny rozdział jego duszpasterstwa, który zakończyć się miał męczeńską śmiercią. Obecny był także w czasie strajków uczelni wyższych.
 
Przez swoją działalność, ks. Popiełuszko był silnie szykanowany przez komunistyczne władze. Wielkrotnie go aresztowana, zatrzymywano i przesłuchiwano. Oskarżony był nawet o działanie na szkodę interesów PRL, nadużywając funkcji kapłana by z ambony prowadzić antypaństwową propagandę (postępowanie umorzono w sierpniu 1984 roku). Na łamach reżimowej prasy pojawiały się artykuły, majace skompromitować ks. Popiełuszko. Działania te jednak nie zniechęciły Jerzego, który oprócz Mszy za Ojczyznę w 1982 roku rozpoczął pielgrzymkę robotników Huty Warszawa na Jasną Górę, która przeobraziła się niedługo potem w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Doprowadziło to do ostrzejszych działań władzy, która 13 października 1984 chciała doprowadzić do zamachu drogowego w którym zginąć miał ks. Popiełuszko. Nie był on jednak udany, a kolejną próbę podjęto kilka dni później.


Błogosławiony Jerzy Popiełuszko19 października 1984 roku, ks. Jerzy Popiełuszko wracał z Bydgoszczy z posługi duszpasterskiej. Zatrzymało go wówczas trzech funkcjonariuszy MSW i uprowadziło. Miało to miejsce na drodze w Górsku obok Torunia. Kierowca, Waldemar Chrostowski, jedyny świadek, zdołał wyskoczyć z samochodu i niezwłoczni poinformować Kościół i społeczeństwo o porwaniu. Nastał wówczas czas oczekiwania na powrót kapłana, jednakże 30 października 1984 roku we Włocławku milicja wyłowiła ciało ks. Jerzego Popiełuszki. Pogrzeb miał miejsce 3 listopada 1984 roku w Warszawie, a ks. Popiełuszko spoczął w grobie przy kościele św. Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym przewodnczył kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, a na pogrzebie obecnych było wielu biskupów i kapłanów i blisko milion wiernych, a w tym członkowie "Solidarności" z całego kraju. 6 czerwca 2010 roku w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki.
 
 
Inni patroni dnia 19.10:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Akwilina, biskupa (+ ok. 690); św. Etbina z Kildare, opata (+ VII w.); św. Frideswindy, dziewicy (+ ok. 750); świętych Ptolemeusza i Lucjusza (+ ok. 160); św. Warusa, męczennika, żołnierza (+ IV w.); św. Werana, biskupa (+ 585)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor