Wydarzenia 27 Jan 05:04 | Redaktor
Błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup - patron dnia (27.01)

Błogosławiony Jerzy Matulewicz. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Matulewicz#/media/Plik:Jerzy_Matulewicz.png

Patronem dnia 27 stycznia jest Błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup.

Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Jerzy urodził się 13 kwietnia 1871 roku we wsi Lugine na Litwie. Był członkiem wielodzietnej rodziny, a jego rodzice zmarli gdy był w bardzo młodym wieku, co spowodowało, że wychował go starszy brat Jan. Jerzy był pracowitym i dobrym uczniem. W czasie edukacji poważnie zachorował,  gruźlica kości miała męczyć go całe życie. W 1891 roku wstąpił do seminarium w Kielcach, zmienił także swoje nazwisko na Matulewicz. Po zamknięciu seminrium, naukę kontynował w Warszawie i Petersburgu. W tym drugim mieście w 1898 roku przyjął święcenia kapłańskie, tam również zdobył tytuł magistra teologii. Na uniwersytecie we Fryburgu zdobył doktorat. Następnie został profesorem w seminarium i piastował to stanowisko do 1904 roku. Ze względu na postępującą chorobę, musiał poddać się leczeniu w Warszawie i tam też został, by prowadzić działalność społeczną. Po kilku latacg postanowił odnowić zakon marianów i w 1909 roku złożył śluby zakonne ostatniemu żyjącemu marianinowi, Wincentemu Senkusowi. Rozpoczął wówczas pracę nad odbudową zakonu. W 1911 roku został generałem zakonu. Założył do tego czasu nowicjaty w Petersburgu, Fryburgu, Chicago oraz na Bielanach. Założył także dwa nowe kobiece zgromadzenia. W latach 1918-1925 był biskupem Wilna. Potem poświęcił się zakonowi marianów i organizacją życia katolickiego na Litwie.

Jerzy zmarł 27 stycznia 1927 roku. Beatyfikował go św. Jan Paweł II  w 1987. Jest patronem Litwy.

 
Inni patroni dnia 27.01:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Therouanne - św. Jana z Warneton. Był uczniem znakomitego Iwona z Chartres. Wszedł potem do kapituły w Lille, ale zrezygnowawszy z tej godności, wstąpił do kanoników regularnych pod Arras. Gdy to miasto odłączono od diecezji w Cambrais, został tam pierwszym biskupem. Zmarł w roku 1130.

W Chartres - św. Gilwidna. Zrazu był diakonem w Doi. Obrano go tam biskupem, ale od przyjęcia tej godności zdołał się wymówić. Zachorowawszy w drodze, zmarł w roku 1165 u benedyktynów, którzy też później zadbali o jego cześć.

oraz:

świętych męczenników Dacjusza i Reatrusa (+ V w.); św. Witaliana, papieża (+ 672)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor