Wydarzenia 21 May 2018 | Redaktor
Błogosławiony bydgoszczanin - dziś o nim w WSD

21 maja o godz. 12 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej odbędzie się oficjalne przekazanie przez rodzinę Dachterów korespondencji obozowej bł. ks. Franciszka Dachtery.

Ks. Dachtera jest błogosławionym Kościoła katolickiego, męczennikiem II wojny światowej a pochodził i służył w Bydgoszczy, Inowrocławiu, był także kapelanem wojskowym.

W obozie koncentracyjnym przeprowadzono na nim serię doświadczeń medycznych po których zmarł w wielkim cierpieniu zarażony m. in. malarią i in. Prawdopodobnie dodatkowo został uśmiercony zastrzykiem z trucizną.

Będziemy mieli okazję także wysłuchać wykładu okolicznościowego ks. dr. Łukasza Kruckiego pt. „Polscy duchowni w obozie koncentracyjnym Dachau” połączony z prezentacją przekazanych listów i dokumentów.

red.: KB

źródło: WSD w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor