Wydarzenia 28 Mar 06:57 | Redaktor
Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa - patronka dnia (28 marzec)

Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa. Figura. Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Patronką dnia 28 marca jest Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa.

Joanna Maria de Maille urodziła się w 1331 r. w rodzinie szlacheckiej na zamku La Roche we Francji. Będąc jeszcze młodą dziewczynką, w wieku wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu.

Joanna w 1347 r. wyszła za mąż za młodego barona Roberta de Silla. Krótko po zawarciu sakramentu małżeństwa,  nowożeńcy,  złożyli sobie i Bogu dozgonny ślub czystości. Wspólnie pełnili dzieła miłosierdzia - opiekowali się chorymi w czasie epidemii dżumy, wspierali ubogich. 
Baron Roberta de Silla poszedł na wojnę francusko-angielską w czasie której dostał się do ciężkiej angielskiej niewoli. 

Został z niej wykupiony, jednak wkrótce po powroce do domu i do żony zmarł trawiony chorobą i wyczerpaniem.

Po śmierci męża, Joanna została zmuszona do opuszczenia rodzinnej posiadłości zmarłego barona
i zamieszkała w Tours, w bardzo skromnym mieszkanku, ale graniczącym z klasztorem franciszkanów. Ponowiła ślub czystości składając ofiarę Bogu na ręce tutejszego biskupa. Joanna wiodła życie ciche, pełne ascezy i umartwienia, modlitwy i poświęcenia dla innych. W pewnym  okresie postanowiła udać sie do pustelni, oddając się tam kontemplacji.

To właśnie tam w pustelni Planche de Vaux, umartwiając się, założyła koronę cierniową na głowę. Później powróciła do Tours i pracując jako posługaczka w miejscowym szpitalu. Robiła to co kochała, czyli cichą pracę u podstaw, dla innych, umartwiając się i żyjąc skromnie. Błogosławionej Joannie Maria de Maille, przypisuje się darczynienia cudów.
Joanna zmarła dnia 28 marca 1414 r. dożywszy 82 lat, co przy tak ascetycznym życiu i nielekkiej pracy, samo w sobie stanowiło nieomal cud.  Błogosławiona, pochowana została w habicie klarysek. Po niemal 457 latach, beatyfikował ją Papież Pius IX (franciszkański tercjarz) w 1871 r.

Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa, jest patronką wdów, emigrantów, wygnańców, ludzi, ofiar przemocy, którzy stracili rodziców, ludzi wyśmiewanych z powodu ich pobożności oraz osób mających różne problemy rodzinne, co nei dziwi bo jak wiemy sama została wypędzona z domu i odrzucona przez rodzinę zmarłego męża.

Inni patroni dnai 28.03:

  •  Święty Guntram, król

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Tarsie, w Cylicji - św. Kastora, męczennika. Wiele o nim nie wiemy. Jest także jednym z nieznanych żołnierzy męczeńskich bojów o wiarę.

oraz:

świętych męczenników Pryskusa, Malachiasza i Aleksandra (+ ok. 260); świętych męczenników Rogata i Sukcesa (+ 513); św. Spesa, opata (+ 513)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor