Wydarzenia 8 Sep 2015 | Redaktor
Biskup Jan Tyrawa: Chrześcijaństwo jest naszą tożsamością

„Fundamentem kultury europejskiej jest chrześcijaństwoˮ - powiedział biskup bydgoski Jan Tyrawa podczas kazania wygłoszonego w bydgoskiej katedrze z okazji święta patronalnego diecezji - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Nawiązując do kwestii uchodźców podkreślił, że jest to problem do tej pory dla nas nieznany. Stajemy wobec człowieka obcego kulturowo i religijnie, dlatego trzeba pamiętać, że warunkiem każdego dialogu z nim jest uświadomienie sobie najpierw własnej tożsamości.

Ksiądz biskup wskazał na konieczność uznania prawa naturalnego, które - jak zauważył - wyraża się m.in. rozróżnieniem między dobrem a złem. Przypomniał, że to nie człowiek wyznacza kryteria dla tego, co jest dobre, a co złe. - Kiedy doświadczamy zła, gdzieś w głębi naszego jestestwa, naszego serca, wyrywa się stwierdzenie, którego nie potrafimy stłumić: „tak być nie powinnoˮ. Skąd o tym wiemy? Nie z otaczającej nas rzeczywistości, która mówi nam, że na tym świecie sprawiedliwości nie było, nie ma i nie będzie. To prawo odczytujemy w naszym sumieniu - powiedział.

Bp Tyrawa dodał, że to „tak być nie powinnoˮ jest niczym innym jak głosem solidarności i głosem naszego sumienia. - Czy to wołanie nie odzywało się, ilekroć Polacy zrywali się do powstań, walcząc o swoją wolność narodową i religijną? Czy w ten sposób nie powinniśmy odczytać tego wszystkiego, co dzieje się dziś na naszych oczach, kiedy tysiące ludzi w niesamowitej rozpaczy zostawia swoje mienie, ojczyznę, najbliższych i podejmuje ryzyko ucieczki? Czy u podstaw ich działania nie tkwi właśnie ów głos „tak być nie powinnoˮ? - zapytał.

Całe kazanie do wysłuchania - poniżej.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor