Wydarzenia 23 Mar 2021 | Redaktor
Biskup Jan Michalski – syn Bydgoszczy. Powstała książka o nim

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

19 marca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie promocyjne książki ks. dr Michała Damazyna pt. „Syn bohaterskiego miasta Bydgoszczy – Jan Michalski”.

Wydarzenie towarzyszyło obchodom 40. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981 roku. Bohater książki, ks. bp Jan Michalski, uczestniczył w wydarzeniach marcowych jako wysłannik Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Już w nocy z 19 na 20 marca odwiedził w szpitalu pobitych działaczy „Solidarności”: Jana Rulewskiego, Michała Bartoszcze i Mariusza Łabentowicza, a 22 marca odprawił Mszę świętą w bydgoskiej bazylice.

W spotkaniu promocyjnym oraz panelu dyskusyjnym wzięli udział: autor książki ks. dr Michał Damazyn, krewny bpa Michalskiego ks. kan. Karol Glesmer oraz dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska prof. UMK z Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego UMK w Toruniu. Spotkanie poprowadził doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Jarosław Jakubowski, poeta, prozaik, pisarz i publicysta.

fot. KPUW w Bydgoszczy

Dlaczego powstała książka o biskupie Michalskim? Ksiądz dr Michał Damazyn stwierdził, że postać i dokonania ks. bpa Jana Michalskiego zasługują na upamiętnienie i rozpowszechnienie; ze względu na rolę i zasługi dla miasta. Autor książki podkreślił, że ks. biskup Michalski, był człowiekiem bardzo związanym z Bydgoszczą, siebie zwykł nazywać „synem bohaterskiego miasta”. Autor wyjaśniał również, dlaczego w stosunku do ks. bpa Michalskiego określa się mianem „Żołnierza przedniej straży Jutrzenki”. Ksiądz biskup był człowiekiem niezwykle odważnym, piewcą wolności w czasach komunistycznego zniewolenia, o czym świadczą chociażby jego starania o budowę nowych świątyń czy treść głoszonych przez niego kazań.

Tło historyczne tamtych czasów i działalność ks. biskupa omówiła dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska. Przedstawiła, społeczne i polityczne działania ks. bpa Michalskiego w okresie wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981. Zaznaczyła, że Kościół w pełni wspierał dążenia obywateli do samostanowienia, a zarazem przestrzegał przed eskalacją konfliktu, która w konsekwencji doprowadzić mogła nawet do rozlewu krwi. Właśnie w takim duchu utrzymane były wystąpienia publiczne i homilie ks. bpa Michalskiego.

Pod koniec spotkania rys do „portretu” ks. bpa Michalskiego przedstawił jego krewny, ks. kan. Karol Glesmer. Opisywał on ks. biskupa jako człowieka bezpośredniego i serdecznego. Ksiądz kanonik wspominał swoje prywatne spotkania i rozmowy z wujkiem. Ksiądz bp Jan Michalski wygłosił homilię podczas jego Mszy św. prymicyjnej.

Ksiądz kanonik wyraził przekonanie, że to nie gdzie indziej, jak właśnie w Bydgoszczy należy się księdzu biskupowi Michalskiemu, szczególnie godne upamiętnienie jego postaci.

pf

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor