Wydarzenia 10 Apr 2019 | Redaktor

W ostatnią sobotę marca środowiska narodowe już po raz szósty pielgrzymowały na Jasną Górę, by tam, przed obliczem Maryi Królowej Polski, prosić o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

Wydarzenie rozpoczął apel na błoniach jasnogórskich, podczas którego odśpiewany został Hymn Młodych, a głos zabrał prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski, który poprosił zgromadzonych o to, aby dali dziś publiczne świadectwo swojej wiary, tak potrzebne w coraz bardziej zlaicyzowanym świecie.

"Jezus Chrystus powiedział: Nie chowajcie światła pod korcem. Nie chowajcie światła pod korcem! Światło razi w oczy demoliberalne tak zwane elity. Światło pokazuje brzydotę, niedoskonałości, zdemoralizowanie. Oskarżają nas, katolików, Kościół Katolicki, dlatego, że jest ich wyrzutem sumienia. A naszym celem, naszym obowiązkiem jako katolików, jest być ich wyrzutem sumienia i również wyrzutem swojego sumienia, jeżeli my coś na nim mamy." - mówił prezes.

Następnie uczestnicy przeszli do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył ks. kan. Henryk Grządka z Gorzowa Wielkopolskiego. Podczas homilii, którą wygłosił, podkreślił on konieczność przeciwstawiania się złu, które próbuje wypaczyć dziś takie wartości jak prawda, miłość, ludzkie życie, rodzina rozumiana jako małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz moralność oparta o zasady zawarte w Ewangelii i Dekalogu.

Mówił też, że przynależność do środowiska narodowego powinna być motywowana miłością, gdyż wszystko co do niej nie prowadzi, jest pozbawione sensu i powoduje, że wkraczamy na drogę pychy i upadku.

Kolejnym punktem programu było spotkanie w Auli ojca Kordeckiego, gdzie zaprzysiężeni zostali nowi członkowie Młodzieży Wszechpolskiej oraz wysłuchano przemówień zaproszonych gości. Całość rozpoczął Ziemowit Przebitkowski, który zaapelował do narodu polskiego, aby ten przebudził się, gdyż właśnie trwa wojna o duszę współczesnego człowieka. Zmierzamy w tym samym kierunku co Zachód Europy, z którego zapaści cywilizacyjnej tak często się wyśmiewamy.

Obowiązkiem każdego katolika w dzisiejszych czasach jest przeciwstawienie się temu. Głos zabrali także: Wojciech Niedzielko z Wydziału Formacyjnego Młodzieży Wszechpolskiej, ks. prałat Roman Kneblewski, Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, Witold Tumanowicz z Ruchu Narodowego, Edyta Luty z Narodowej Organizacji Kobiet oraz Adrian Kaczmarek z Obozu Narodowo-Radykalnego. Każda z osób skierował do obecnych słowa wdzięczności i wsparcia, jednocześnie wskazując kierunki, w których powinny iść dalsze działania członków organizacji narodowych.

O 21.00 uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Apelu Jasnogórskim, by jeszcze raz powierzyć Czarnej Madonnie swoją działalność. Po modlitwie apelowej, w uroczystym przemarszu, niosąc flagi organizacyjne oraz pochodnie, z okrzykami takim jak: „Wielka Polska katolicka”, „Bóg, Honor, Ojczyzna”, udano się z powrotem na przyklasztorne błonia, gdzie została zaprezentowana, specjalnie na tę okazję przygotowana oprawa, odwołująca się do błogosławionej Poznańskiej Piątki męczenników, których postaci w szczególny sposób patronowały tegorocznej pielgrzymce. Byli to młodzi, dwudziestoparoletni chłopacy, którzy dochowali wierności Bogu, pomimo tego, że czekała ich za to śmierć na gilotynie. Na błoniach Jasnej Góry wybrzmiało więc hasło: „Będziemy tak jak oni, wierni do końca”, a całość uświetnił pokaz pirotechniczny.

Pielgrzymka na Jasną Górę, to jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku dla każdego narodowca. Nie zabrakło tam również osób z naszego województwa. Wzorem przodków, udajemy się do tej duchowej stolicy Polski, aby u stóp Czarnej Madonny złożyć dar ze swojej codziennej pracy na rzecz Ojczyzny i Narodu oraz prosić o dalszą opiekę i potrzebne łaski.

Maryja już wielokrotnie ratowała nasz kraj przed zagrażającymi mu niebezpieczeństwami. Dowodem na to jest chociażby obrona Jasnej Góry w trakcie potopu szwedzkiego oraz Cud nad Wisłą. Wielu z nas obroniła przed osobistymi zagrożeniami duszy i ciała, o czym świadczą liczne wota, zawieszone na ścianach Kaplicy Cudownego Obrazu.

Dziś również nasz kraj musi zwrócić się do Matki Bożej z prośbą o pomoc, gdyż sami jesteśmy zbyt słabi, aby przeciwstawić się złu, które próbuje nami zawładnąć, jednak „jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Rz 8, 31b).

Anna Faustyna Marciniak

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor