Wydarzenia 11 Dec 2018 | Redaktor
To bardzo ważne wydarzenie dziś

11 grudnia (wtorek) na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej. rozpoczyna ceremonia się o godz. 10.45 w kaplicy cmentarza.

"Dotąd - jak podaje Tygodnik Bydgoski - pogrzeby odbywały się dwa razy w roku, w różnych terminach. Na prośbę uczestników pogrzebów MOPS ustalił jednak ich stałe terminy na drugi wtorek miesięcy lipca i grudnia."

"Na mocy znowelizowanej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (2007 r.), rodzice mają prawo do pochówku dziecka poronionego lub martwo urodzonego niezależnie od czasu trwania ciąży. Mogą pochować je indywidualnie lub w grobowcu dziecka utraconego, jeśli taki znajduje się na terenie gminy. Bydgoski grobowiec powstał w 2014 roku, pierwszy pochówek odbył się jednak dopiero w 2016 roku.'

źródło: Tygodnik Bydgoski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor