Wydarzenia 4 Feb 2016 | Redaktor
Bądź „bardziej”! MAGIS 2016

Przed spotkaniem z papieżem młodzi ludzie z całego świata będą uczestniczyć w Dniach Młodzieży w diecezjach. Lub w Eksperymentach, jeśli zgłoszą się do udziału w MAGIS.

O co chodzi?
Od 1997 roku młodzież (18‒30 lat) z ośrodków jezuickich gromadzi się na duchowym przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży. W 2005 roku program otrzymał nazwę „Magis” ‒ z łaciny „więcej”, „bardziej”. Motto zapożyczone od św. Ignacego z Loyoli oznacza dążenie do głębszej relacji z Bogiem, dawania więcej z siebie, ale i otwierania się na to, co On chce dać, na otrzymanie „więcej” od Niego. W jaki sposób? Przede wszystkim integralnie: bez znajomości samego siebie i relacji z innymi, nie ma prawdziwej relacji z Nim.
W tym integrowaniu oraz w doświadczaniu (a może raczej rozpoznawaniu) działania Boga mają pomóc Eksperymenty Ignacjańskie. Odbędą się w pięciu kategoriach: pielgrzymka, duchowość, służba, eksperyment społeczno-kulturowy i eksperyment artystyczny. W zależności od kategorii można spodziewać się nauki tańca, zajęć teatralnych, wolontariatu w fundacjach, wspólnotach pomocowych, pielgrzymek pieszych, wioślarskich, rekolekcji w milczeniu, warsztatów z pogranicza psychologii i duchowości... Uczestnicy wysyłając formularz zgłoszeniowy, deklarują, jaka kategoria Eksperymentu ich interesuje. W każdym eksperymencie weźmie udział ok. 25 osób, animator i wolontariusz/e (który w razie potrzeby będzie służył pomocą językową). Poza aktywnościami „warsztatowymi” bardzo ważna będzie wspólna modlitwa na rozpoczęcia dnia i dzielenie się swoimi przeżyciami na jego zakończenie. Wszystko międzynarodowo i wielojęzycznie.

To może zmienić wszystko!
Ojciec Paweł Kowalski SJ, jeden z koordynatorów MAGIS 2016, na pytanie dlaczego warto wziąć udział, odpowiada krótko: „Bo to jest wydarzenie, które może zmienić Twoje życie!”.

Nietrudno mi w to uwierzyć. Miałam okazję uczestniczyć w „próbie generalnej” przed MAGIS 2016, czyli w JDM MAGIS, którego finał odbył się w ubiegłym roku w Świętej Lipce na Mazurach. W wydarzeniu wzięli udział młodzi ludzie z Polski, Litwy i Węgier, swoich reprezentantów miała też Słowenia i Kenia. Uczestnicy przyjechali tutaj po 5 dniach eksperymentów w różnych zakątkach Europy Środkowowschodniej. Czy to spotkanie zmieniło moje życie? Na pewno przygotowało grunt pod ważną zmianę. Msze święte, wspólnota, doświadczenie jedności i otwartości, warsztaty i konferencje, rozmowy ‒ wszystko to sprawia, że może nastąpić nieoczekiwany zwrot. Zaskoczenie nową jakością.
Napisałam wcześniej, że MAGIS to przygotowanie do spotkania w Krakowie, ale myślę, że to nie tylko przygotowanie: także szansa na doświadczenie czegoś, do czego będzie chciało się później wracać pamięcią, co będzie inspirowało i dawało siłę w codzienności. To także możliwość zawarcia lub pogłębienia cennych relacji, tak właśnie było w moim przypadku. Dlatego ‒ polecam.

A w praktyce...
...będzie to wyglądać tak: pierwszy przystanek ‒ Łódź. Tutaj odbędzie się inaugurujące spotkanie ogólne, także stąd po rozesłaniu uczestnicy pojadą do różnych miejscowości w Polsce i na Litwie, żeby od 18 do 22 lipca uczestniczyć w eksperymentach. Po ich zakończeniu wszyscy zgromadzą się na podsumowaniu w Częstochowie i dopiero stamtąd udadzą się do Krakowa na spotkanie z papieżem. Można jednak wziąć udział w części programu: zgłosić się wyłącznie na Eksperyment (jako uczestnik lub wolontariusz) lub wybrać tylko wyjazd do Krakowa.
Jezuici spodziewają się, że w MAGIS 2016 weźmie udział ok. 2500 uczestników z całego świata. Eksperymenty będzie prowadzić 100 animatorów, a organizacyjnie o całość zatroszczy się 500 wolontariuszy.

Zapisy
Formularz zgłoszeniowy przesyła się elektronicznie, wcześniej należy jednak uzyskać „zielone światło” od duszpasterza akademickiego. Osoby z Bydgoszczy i okolic po dodatkowe informacje i zgodę na wyjazd mogą zgłaszać się do o. Artura Kołodziejczyka SJ: tel. 607 366 937, adres mailowy: spoko82@hotmail.com. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego.
Szczegóły dostępne są także na stronie internetowej http://magis2016.org/

Marta Kocoń

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor