Wydarzenia 19 Jan 2016 | Redaktor
Abp Stanisław Gądecki zaprasza na Jubileusz Chrztu Polski

Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna,
czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach.
(...) Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to
wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi,
terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych,
jakie składają się na kulturę danego narodu.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleciRedaktor

Redaktor Autor

Redaktor