Wydarzenia 19 Sep 2016 | Redaktor
77. rocznica napaści ZSRR na Polskę

„Bóg nie potrzebuje nikogo karać. Bowiem ci, którzy już tu, na ziemi, stwarzają sobie i innym piekło, w tym piekle zostaną na zawsze” – mówił 17 września w 77. rocznicę napaści ZSRR na Polskę biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

W bydgoskiej katedrze zgromadzili się Sybiracy i kombatanci, przedstawiciele władz, służb mundurowych oraz liczna grupa osób młodych. – Ilekroć spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzieś w głębi naszej duszy rodzi się głos sprzeciwu: tak być nie powinno! Głos szczególny, którego nie można stłamsić – mówił pasterz diecezji bydgoskiej.

Biskup ordynariusz nawiązał do trudnej drogi, jaką musieli przebyć ci, którzy znaleźli się na nieludzkiej ziemi, z dala od ojczyzny. – Bóg nie potrzebuje nikogo karać, bowiem ci, którzy już tu, na ziemi, stwarzają sobie i innym piekło, w tym piekle zostaną na zawsze. Natomiast ci, o których mówi Pismo Święte, że są sprawiedliwi i niewinnie cierpią, będą błogosławionymi. Sąd będzie polegał na tym, że tych, którzy niewinnie cierpieli, Bóg będzie z tego piekła wydobywał i posadzi ich po swojej prawicy – dodał.

Celebrans wskazał, że w takim świetle życie na ziemi ma głęboki sens. Życie, które – jak podkreślił – jest nieustannym mozołem, by dorastać do bycia człowiekiem sprawiedliwym, prawdomównym, wiernym, uczciwym, szlachetnym.

Mirosław Myśliński przypomniał, że to już 77. rocznica agresji będącej wynikiem tajnego porozumienia zawartego 23 sierpnia między Związkiem Radzieckim a faszystowskimi Niemcami, zwanego paktem Ribbentrop–Mołotow. – Związek Radziecki zdradziecko napadł na Polskę. Od pierwszych dni zastosowano drastyczne represje mające na celu zniszczenie ducha narodu, fizyczne wyeliminowanie elity przywódczej, przyłączenie okupowanych terenów do radzieckiej Ukrainy i Białorusi.

Prezes Związku Sybiraków Oddziału w Bydgoszczy dodał, że cele te sowiecki aparat przemocy realizował poprzez masowe aresztowania, skazywanie na długoletnie katorżnicze prace w łagrach, które najczęściej kończyły się śmiercią, masowe deportacje ludności polskiej w głąb ZSRR, zbrodnicze rozstrzeliwanie kadry dowódczej Wojska Polskiego i przedstawicieli inteligencji polskiej.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor