Wydarzenia 30 Nov 2015 | Redaktor
70. rocznica konsekracji pierwszej po wojnie świątyni w Bydgoszczy

Parafia św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy świętowała 70. rocznicę konsekracji pierwszej po wojnie świątyni w mieście oraz w Polsce, której dokonał kard. August Hlond. Mszę dziękczynną odprawił biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Dzisiaj wspólnota swoim zasięgiem obejmuje całe Czyżkówko. Jej mieszkańcy początkowo należeli do parafii Świętej Trójcy, jednak ze względu na dużą odległość od kościoła macierzystego dążyli do utworzenia kaplicy blisko swego miejsca zamieszkania. Po wieloletnich staraniach prymas Polski kard. August Hlond powołał 1 lipca 1933 roku nową parafię św. Antoniego z Padwy.

Przełomową i najważniejszą datą był 1 grudnia 1945 roku. Wówczas kard. August Hlond dokonał uroczystej konsekracji świątyni i ofiarował dla parafii relikwie św. Franciszka z Asyżu. Natomiast 25 września 1951 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński poświęcił organy i ołtarz główny, którego podstawowym elementem jest figura św. Antoniego z dzieciątkiem Jezus oraz rodzice z dzieckiem uzdrowionym przez św. Antoniego.

Obecnie proboszczem wspólnoty jest ks. Janusz Konysz. Uroczystości z udziałem zaproszonych kapłanów, ruchów, stowarzyszeń oraz wiernych stały się okazją do podsumowania siedmiu dekad kształtowania się chrześcijaństwa. Nie zabrakło kapłanów pracujących w historii parafii, a także wiernych, którzy na przestrzeni tych lat przyjęli w świątyni św. Antoniego z Padwy sakramenty. – Przeprowadziłem pewne obliczenia. Cyfry te pokazują ile osób przyjęło chrzest, pierwszą Komunię Świętą. Ile sakramentalnych związków małżeńskich zostało zawartych. Więc pierwsza myśl, która przychodzi do serca po podsumowaniu: Kościół jest naszą Matką. Grono tych ludzi, złączonych przez Kościół i chrześcijaństwo na Czyżkówku, pokazuje jak wielkie jest to dziedzictwo i bogactwo – zakończył proboszcz ks. Janusz Konysz.

jm (fot. ks. Piotr Buczkowski)

(fot. archiwum parafialne)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor